Reference - Autodesk Software

Odsíření koksárenského plynu | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. | Česká Republika

Použitý software : Autodesk Advance Steel
Ocelové konstrukce pod technologická zařízení, potrubní mosty apod. Projekt se skládá z provozních souborů odsíření koksárenského plynu, jednotky regenerace vypíracího roztoku, modifikované výroby síry a přípojných potrubí. Celková hmotnost ocelových konstrukcí činila 965 tun.
Advance Steel opt
Pomocí Advance Steel jsme byly schopni modelovat společně ocelové prvky s technologickými zařízeními a mít kontrolu nad jejich kolizemi.
Ing. Roman Lisník, Tomáš Faltýnek

Reklamní totem | Ing. Adolf Godík | Česká Republika

Použitý software : Autodesk Advance Steel
Dílenská dokumentace ocelové konstrukce pro reklamní totem výšky cca 28,5 m. Totem má tři patra reklamních banerů jako cílový stav. V současnosti je realizováno pouze jedno patro a příprava na patra další. Prostorové řešení dílenské dokumentace je nezbytností, zejména pokud je požadována jako povrchová úprava prvků žárové zinkování a tím pádem musí být konstrukce šroubovaná.
Reklamní totem opt
Práce s nepravoúhlými konstrukcemi má svá úskalí a neobejde se bez problémů. Větší problém to však znamená pro výrobu, protože na nepravé úhly neexistují žádné osvědčené pomůcky.
Ing. Adolf Godík

Tlumič s ocelovou konstrukcí | Ing. Adolf Godík | Česká Republika

Použitý software : Autodesk Advance Steel
Na ocelové prutové konstrukci je posazen tlumič z ohýbaného a vyztuženého nerezového plechu. Rozměry konstrukce jsou cca 5,0 x3,0 m.
Tlumič opt
Přínosem bylo odzkoušení modelování potrubních a zásobníkových konstrukcí z ohýbaných plechů. Modely potrubních systémů a zásobníků jsou velmi dobře řešitelné. Konstrukce z ohýbaných plechů jsou velmi progressivní řešení.
Ing. Adolf Godík

 

Pavilon P v areálu brněnského výstaviště | OKF s.r.o. | ČESKÁ REPUBLIKA

Použitý software : Autodesk Advance Steel
Projekt ocelové konstrukce a opláštění. Největší výstavní pavilon střední Evropy s zastavěnou plochou přes 20 000 m2 (nosná OK 2400 tun) v sobě slučuje moderní výstavní halu a nový vstup do veletržního areálu. Nosný ocelový skelet je tvořen vazníky výstavní haly s rámovými vestavky na obou jejich koncích. Západní fasáda tvořená zasklením na ocelové podkonstrukci představuje výkladní skříň kontrastující s strohým geometrickým tvarem opláštěným nejnovější generací sendvičových panelů. Výpočtový model použitý pro dimenzování konstrukce byl dále zpracován programem Advance Steel a použit nejen pro výstupy do realizační dokumentace OK, OP i ASŘ, ale následně i pro tvorbu výrobních výkresů nosné OK, na kterou byly úspěšně integrovány i podstatné části podkonstrukcí obvodového pláště.
Pavilon výstaviště opt
Zpracování dokumentace v programu Advance Steel přispělo výrazně ke zkrácení doby jejího vyhotovení a tím v konečném důsledku také splnění krátkých termínů realizace tohoto objektu.
Vladimír Daněk, Michal Rudolf

Rekonstrukce spalovny odpadu | Aciercon s.r.o. | Česká Republika

Použitý software : Autodesk Advance Steel
Projekt ocelové konstrukce kotelny pro rekonstrukci spalovny. Technologická OK má celkovou hmotnost 530 tun, obsahuje hlavní nosnou konstrukci pro kotle, ekonomizery a obslužné a komunikační pomocné OK.
Spalovna opt
 
Advance Steel je vhodný pro takovéto složité konstrukce a byl ideálním řešením pro tuto rekonstrukci spalovny
Ing. Oldřich Balšínek

Autodesk

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.