Suchá nádrž a zkapacitnění v Krsicích

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. je projektová a inženýrská společnost, poskytující komplexní služby od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování, až po veřejnoprávní projednání staveb. Projektová činnost zahrnuje celou šíři odborných projektových prací od studií až po prováděcí projekty a autorský dozor.

dekonta banner

Kdo je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zabýváme se modelováním vodohospodářských problémů, plánováním v oblasti vod, zpracováním digitálních povodňových plánů a. komplexních pozemkových úprav. Dále poskytujeme konzultační služby v široké škále oborů vodního hospodářství a životního prostředí, právní služby, zajišťujeme technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie.

 

Využitím kombinace softwarů Civil 3D a Revit bylo ověřeno, že návrh stavby lze efektivně provést touto technologií i pro hydrotechnické stavby, které se vyznačují velkou variabilitou s důrazem na vazbu na horninové prostředí a unikátními návrhovými parametry.
Předmětem konzultací bylo mimo jiné hledání optimálního využití výhod jednotlivých softwarů pro aplikaci v oblasti hydrotechnických staveb a tvorba individuálních nástrojů, které jsou pro tento typ aplikace nezbytné. " 

Ing. Martin Lexa

>> Kompletní reference v PDF  

Autoři: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Holeček Ph.D
Projektant BIM: Ing. Martin Lexa

>> Vyberte si reference podle oblasti

CZ logo footer 2

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.