Implementace Vault Professional s napojením na TPV 2000

Navrhované řešení implementace bylo rozděleno do tří částí:

Elektrizace železnic Praha a

 

 • Změna procesu a metodiky práce
 • Zavedení správy dokumentace
 • Propojení Vault Professional a TPV 2000

 

Součástí změn procesů byl i návrh vhodnějších nástrojů na danýproces. Standardizace obsahu modelu a informací přidávaných ksouborům byla nutná podmínka plného využití správy dokumentace.Vytvořili se šablony, nastavili adresáře na discích a sjednotili se iVlastnosti modelů Inventoru. Bylo třeba také nastavit Skupiny a Role uživatelů.

Výhody implementace z pohledu Elektrizace železnic Praha a.s.

 • Centralizované uložiště, s řízeným přístupem k datům, změnové řízení a dostupnost všech náležitých informací a dokumentů.
 • Jednoduché opětovné využití existujících dat v jiných projektech či výrobcích.- Všichni pracují vždy s aktuálními informacemi a daty.
 • Systém správy dokumentů je navrhnut speciálně pro práci s technickými dokumenty a je přímo integrovaný v prostředí aplikací AutoCAD, Inventor a MS Office.
 • Většina operací, které se doposud dělaly manuálně se zautomatizovali. Eliminovaly se tak chyby a tím i nadbytečné práce vznikající při manuálním procesu.
 • Konstruktéři se mohou soustředit na primární konstruktérskou práci.
 • Výsledný efekt nespočívá jen v rychlém nalezení požadovaného dokumentu, podle stanovených kritérií, ale i zjištění v jakém stavu nebo v jaké fázi vývoje či výroby se daný komponenta momentálně nachází.
 • Zautomatizoval se proces komunikace mezi Konstrukcí (Autodesk Inventor) a Výrobou (TPV2000).
 • Návrh je založený na už existujících znalostech uživatelů a široké datové základně.
 • Logika sestavy je součástí digitálního prototypu (DP), tzn. Zdrojových dat.
 • Tento postup umožňuje vyšší úroveň standardizace a tím snížení nákladů.
 • Snížení rizika vzniku chyb manuálního procesu zadávání z výkresové dokumentace.
 • Toto řešení umožňuje lidské zdroje určené na tvorbu technické dokumentace zapojit do vývojově-konstrukčního procesu.
 • Díky implementaci Autodesk Vault se snížily náklady na realizaci změnového řízení a správy dokumentace.- Snížila se závislost na informacích projektových managerů.
 • Standardizace přinesla snížení nákladů na správu programového vybavení a školení.

" Oslovili jsme firmu Graitec s.r.o. s požadavkem na zavedení programuOslovili jsme firmu Graitec s.r.o. s požadavkem na zavedení programupro správu dat Vault. Pro plné využití dat spravovaných Vaultem jsmepotřebovali vytvořit propojení Vaultu s TPV, které využíváme prozpracování technologických postupů ve výrobě. Na základě našichpožadavků byl vytvořen konektor, který toto spojení umožnil. Nynítak máme možnost odevzdávat konstrukční řešení nejen ve forměmodelů s výkresovou dokumentací, ale i zakládat celá konstrukčnířešení do TPV. Díky konektoru tedy odpadá ruční zadávání data urychluje se proces přípravy výroby."

Ing. Jiří Škoda, systémový inženýr, Elektrizace železnic Praha a.s.

>> Kompletní reference v PDF

>> Vyberte si reference podle oblasti

Autodesk

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.