Advance Design newsletter 3 / Srpen 2020

09 banner hore

 

Hezký den,

mám obrovskou radost z toho, jak se komunita uživatelů Advance Design dennodenně rozrůstá, a přibývá tisíce projektů, které jsou řešeny pomocí našeho software pro statickou analýzu MKP. Naplno se snažíme, abychom vám dodali ten správný nástroj pro všechny Vaše statické návrhy. V nové verzi Advance Design 2021 jsme se zaměřili na vylepšení, která vycházejí z požadavků našich uživatelů: super-prvky, analýza postupného přitěžování push-over, návrh a posouzení po částech konstrukce - jsou jen příklady špičkových nových funkcí, které Vám tato nová verze přináší. Advance Design 2021 se stává tím správným řešením pro statiky, kteří chtějí spojit výkon a efektivitu propojeného BIM projektování!

Přeji Vám příjemné čtení a načerpejte nové užitečné technické informace z našeho newsletteru!

Joseph PAIS
Graitec Produktový ředitel

09 logo hore

09 foto hore

09 banner video

  NOVÝ KONCEPT SUPER-PRVKU  

Součástí Advance Design 2021 je i nový koncept s názvem „super-prvek“. Super-prvek je složený objekt, který sestává z množiny jednotlivých lineárních prvků seskupených pro konstrukční účely, například pro kontrolu mezního průhybu příčníků ocelového rámu nebo maximální výchylky na průběžném sloupu haly v několika úrovních.

Definici super-prvku lze provést několika způsoby, včetně použití příkazu Vytvořit z kontextové nabídky (zobrazí se po stisknutí pravého tlačítka myši), nebo z pásu karet, případně i pomocí položky Seznam, která je k dispozici v seznamu vlastností lineárních prvků:

09 obr 1

Při vytváření super-prvku Advance Design zkontroluje několik podmínek jednotlivých prvků, jako je materiál, průřez, orientace ... Každý nově vytvořený super-prvek má své vlastní jedinečné ID číslo. To lze díky nově přidanému typu popisu lineárních prvků a možnosti barevného zobrazení podle super-prvků použít mimo jiné pro výběr nebo zobrazení v modelovém okně:

09 obr 2

Koncept super-prvků se používá pro standardní posouzení ocelových prvků: proto v návrhových parametrech ocelových prvků přibylo několik nových položek. V okamžiku, kdy uživatel v seznamu vlastností povolí posouzení jako „super-prvek“ zpřístupní se pro editaci odpovídající skupina vlastností v sekci průhyb, jejíž nastavení se pak vztahuje na celý super-prvek

09 obr 3

Posouzení průhybu lze provést samostatně jak pro jednotlivý prvek, tak i super-prvek, a to buď graficky pomocí průběhových křivek průhybu v post-procesoru, nebo na kartě Průhyb v dialogovém okně List tvaru:

09 obr 4

Podobným způsobem byl aktualizován seznam dostupných voleb pro posouzení klopení (v seznamu vlastností Klopení). Dostupný obsah v seznamu vlastností závisí na tom, zda se jedná o super-prvek, nebo samostatný prvek, který není součástí žádného super-prvku. V případě super-prvku jsou dostupné pouze dvě položky Automatický výpočet a Poměr k délce super-prvku.

09 obr 5

Další podrobnosti o této nové funkci najdete v dokumentu "Co je nového v Advance Design 2021", který je k dispozici na Vašem účtu Graitec Advantage

NÁVRH LOKÁLNĚ PODEPŘENÝCH DESEK

Lokálně podepřené desky se vzhledem ke svým konstrukčním a architektonickým výhodám i výhodám při řešení rozvodů TZB v dnešní době využívají stále více a více. Pro bezpečný a funkční návrh konstrukce je v tomto případě samozřejmě potřeba řešit některé posudky , které naopak nejsou pro typické rámové konstrukce nutné, např. posouzení protlačení.

Některé z hlavních výhod použití lokálně podepřených desek:

  • Snížení pracnosti bednění
  • Menší množství bednících prvků
  • Rovný spodní povrch, který uvítají jak architekti, tak i profese TZB

09 obr 6

Modelování lokálně podepřené desky pomocí MKP softwaru je na první pohled jednoduché. Důležitým základním aspektem při návrhu takové desky je koncentrace vnitřních sil přímo nad sloupem a zohlednění lokální pevnosti desky v hlavě sloupu. To vychází z principu vytváření analytického modelu pomocí metody konečných prvků, kdy lineární konečné prvky(sloupy) jsou s plošnými konečnými prvky(desky) spojeny pouze v jednom jediném uzlu. Pro znázornění tohoto jevu ukazuje výše uvedený obrázek průběh ohybových moment v uzlech sítě MKP. Síť nad jedním ze sloupů byla dvakrát zjemněna v porovnáním s globální nastavením velikosti konečných prvků. Kritické řezy vyžadují zvýšenou hustotu diskretizace, což vede k větší koncentraci smykové síly. Kromě toho klasická analýza MKP nezohledňuje skutečnou tuhost spojení sloup-deska. Ve skutečnosti je deska podepřena sloupem o určitých rozměrech a skutečné ohybové momenty nedosahují takových špiček, jako v případě bezrozměrného bodového podepření. To může vést k tomu, že v případě desek konstantní tloušťky může být ohybový moment přenášený z desky do sloupů výrazně nižší, než by odpovídalo reálnému chování

09 obr 7

Pomocí této funkce dochází k pevnému propojení vlastního uzlu propojení sloup-deska s ostatními sousedními uzly sítě MKP v desce. Oblast, ve které budou takové uzly sítě propojeny, je řízena tloušťkou desky. U lineárních prvků, jako jsou sloupy, jsou uzly spojeny v definované vzdálenosti od hrany sloupu. Díky tomu se v podstatě generuje propojení sloupu a desky až na hraně sloupu, nikoliv v jeho středu. Důležitou vlastností je, že pomocí tohoto nástroje se automaticky upraví síť MKP a jsou nyní během generace sítě nově vytvořeny uzly na hranách sloupů. U sloupů budou vždy tyto dodatečné uzly vygenerovány správně(a to i v případě jakýkoliv poměrů stran sloupu), jelikož nejsou řízeny poloměrem, ale průřezem sloupu.

09 obr 8

Na závěr:

Při MKP modelování stavebních konstrukcí se statici setkávají s řadou problémů. V závislosti na typu konstrukce je vždy třeba zvolit odpovídající řešení, které přiblíží chování analytického modelu chování skutečné konstrukce co nejblíže. Co se týče výše zmíněného procesu, při navrhování se často tento efekt opomíjí, nebo se používají zjednodušená řešení a to zejména z důvodu časové náročnosti známých, ale složitějších řešení. Uvedené nástroje Advance Design nám umožňují tento problém vyřešit automaticky. Více se dozvíte zde.

Návrhové výpočty

Věděli jste, že v Advance Design 2021 je možné provádět návrhové výpočty i jen na vybrané části prvků?

Podívejte se na názorné video

Změna měřítka zobrazení na výkresech výztuže

Víte, že v Advance Design 2021 lze na výkresech výztuže snadno měnit měřítko jakéhokoli pohledu?

Podívejte se na názorné video

09 logo hore

Zúčastněte se Týdne Advance Design!

Od 19. do 23. října pořádáme Týden Advance Design! Zúčastněte se k této akce a začněte používat efektivní pracovní BIM postupy i na všech Vašich projektech! V příštím vydání našeho newsletteru uveřejníme pozvánku na tuto akci!

Zúčastněte se Setkání uživatelů Advance Design 2020!

Ve dnech 20. až 22. října pořádáme Setkání uživatelů Advance Design 2020! První den bude zaměřen na OCELOVÉ KONSTRUKCE, druhý den pak na ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, třetí den je určen výhradně pro studenty a profesory! V příštím vydání našeho newsletteru uveřejníme pozvánku na tuto akci!

 

Společnost GRAITEC vybudovala rozsáhlé portfolio technologií BIM, které zahrnuje průlomový a inovativní vývoj, který přináší vynikajících celosvětová řešení obchodních procesů a technologická a servisní řešení. Společnost GRAITEC také dále rozšířila svou exkluzivní spolupráci se společností Autodesk a je jejím platinovým partnerem v Evropě a zlatým pak v USA a Kanadě, což z nás dělá celosvětově jednoho z největších partnerů. Díky více než 550 zaměstnancům, více než 48 pobočkám v 11 zemích a více než 200 konzultantům BIM, kteří jsou připraveni pomoci Vám uspět, můžete s rozsáhlou nabídkou softwaru GRAITEC řešit i ty nejnáročnější projekty a výrazně maximalizovat vaši produktivitu, efektivitu a výkon.

 

Pokud se chcete dozvědět více o naší nabídce řešení v oblasti navrhování a analýzy pozemních staveb, stačí přejít na stránku softwaru Graitec. Pokud byste chtěli mluvit s odborníkem na produkt a vidět ukázku, jednoduše se spojte kliknutím na tlačítko níže.

Klikněte sem pro nabídku nebo více informací Stáhnout Graitec software

Nebo nám zavolejte na 244 016 055 a my s vámi rádi projednáme vaše požadavky.

Autodesk

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.