Pozvánka na XII. sympozium GREEN WAY

banner

CADKON jeho součastí. Představíme si TZB bez hranic!

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov. Budeme velmi rádi, pokud se za námi přijdete podívat na stánek, kde Vám představíme naše produkty CADKON a chystané novinky v oblasti BIM.

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.
Současně je zařazeno do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 5.

Datum a místo konání:

6. a 7. září 2021
Quality Hotel Brno Exhibition Centre, Křížkovského 20, Brno 

(bývalý hotel Holiday Inn)

Odborná část: 8:00 – 14:30 / Společenská část: 16:30 – 22:00..

Účelem tohoto setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti. Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí:

 • pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,
 • pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb,
 • pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb,
 • pro odpovědné pracovníky realizačních firem,
 • pro pracovníky provozu a správy budov.

Sympozium GREEN WAY bude splňovat veškeré aktuální hygienické předpisy, tak aby Vaše účast byla bezpečná a mohli jste načerpat nové informace z odborného programu a zároveň se opět osobně setkat.

Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

ODBORNÁ ČÁST – BLOKY PŘEDNÁŠEK

 • COVID-19 a vnitřní prostředí budov – panelová diskuse
 • BIM a skenování budov
 • Chladiva, chladiče a chlazení
 • Projektuj tepelná čerpadla aneb pohled do budoucnosti:

  • Jak navrhovat TČ pro inteligentní budovy
  • Čeká nás doba bezuhlíková, aneb dekarbonizace TZB
  • Schémata zapojení pro TČ

 • Požární bezpečnost staveb
 • Zdravotnictví a čisté prostory:

  • Atypický prostor operačního sálu, jeho čistota a zkušenost s dlouholetým provozem
  • Parametry a dimenzování záložních zdrojů napájení ve zdravotnických zařízeních
  • Požární větrání ve zdravotnických zařízeních
  • Vliv navržené třídy filtrace vzduchu na ekonomiku provozu

 • Státní dotace na zařízení techniky prostředí v budovách
 • Snižování hluku a vibrací
 • Energetická náročnost a kvalita prostředí budov 2021
 • Zajímavé projekty TZB
 • Ekodesign

 

Podrobný program bude zveřejněn na webu www.stpcr.cz

 Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku!

Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci v našem oboru. Těším se na Vaši účast.

Autodesk

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.