Vault Professional - Vylepšené řízení revizí aplikace Inventor a jejich životního cyklu

S rostoucím tlakem na rychlé uvádění na trh a snahou o úsporné výrobní pracovní postupy je nezbytné mít přísnou kontrolu a přehled o fázích životního cyklu návrhu. Nástroje aplikace Autodesk Vault Professional pro správu revizí a vydávání Vám pomohou vylepšit existující manuální procesy.

Ve studii provedené společností Tech-Clarity bylo zjištěno, že 43 procent osob, podílejících se na vývoji, uvádí jako hlavní výzvu “řízení změn”. *

Pro každou společnost je důležité vědět, kde se právě nachází návrh v jeho celém životním cyklu, pochopení celkového stavu projektů a případná riziková místa v procesu vývoje. Používání Průzkumníka Windows však takovou úroveň zpětné vazby nezískáte.

Design Lifecycle Inventor Vault Release Process

Při práci v jakémkoli vývojářském týmu je velmi důležité mít povědomí o tom, zda se na souboru právě pracuje, nebo je soubor kontrolován, měněn nebo uvolněn pro výrobu. Jen tak je zajištěno, že každý pracuje se správnými a aktuálními daty.

File Share Diagram Image

Sdílení správných informací ve správný čas s ostatními zúčastněnými stranami ve Vaší společnosti i mimo ni je často výzvou, pokud nemáte naimplementované řešení správy dat.  Se sdílenými síťovými složkami mohou mít určitá oddělení přístup i k datům projektů, na které by před vydáním neměla mít náhled nebo naopak nemají přístup k datům vůbec kvůli přístupovým právům.

Správa revizí mimo systém správy dat často představuje pro společnosti výzvu. Při práci na sdílených jednotkách se musíte spoléhat na to, že uživatelé vytvoří PDF kopii výkresu jako historický odkaz na změnu nebo zkopírují a archivují celé sady dat pro zachování informací o změnách modelu či výkresu. Obě metody se spoléhají na přímý vstup uživatele, který může ve většině případů vést, v určitém případě, k selhání a ve druhém případě i ke zdvojení dat.

Pro vyžádání cenové nabídky nebo získání vice informací o Autodesk Vault Professional, klikněte na tlačítko níže.

Klikněte sem pro nabídku nebo více informací

Vault – Procesy řízení dat a jejich změn

Spravujte snadno proces vydávání souborů a zautomatizujte řízení směn pomocí aplikace Autodesk Vault.

Životní cykly aplikace Autodesk Vault informují každého uživatele, v jakém aktuálním stavu se návrh nachází. S dostupnými předdefinovanými životními cykly a možností vytvářet vlastní životní cykly splní veškeré požadavky Vaší společnosti.

Klíčoví účastníci projektu mohou snadno zkontrolovat aktuální stav určité části nebo celého návrhu a získat tak informace potřebné pro rozhodovací proces. Pomocí stavů životního cyklu můžete určit, kdo může nahlížet, upravovat a mazat data, takže ať je soubor rozpracovaný, kontrolovaný nebo k uvolnění, máte zajištěno, že ti správní lidé uvidí data v ten správný čas.

Inventor Vault Document Release File Security

Odstraňte komplikace spojené se správou revizí pomocí automatizovaného řízení v aplikaci Autodesk Vault, využijte přednastavená schémata nebo si je přizpůsobte potřebám Vaší společnosti. Schémata revizí lze zautomatizovat při změně stavu a zajistit revizi změn souborů ve správný čas. S automatickou správou revizí aplikace Autodesk Vault si budete vždy prohlížet nejnovější verzi souboru, ale zároveň budete mít zajištěn přístup ke starším revizím a zůstane zachována auditní stopa.

Inventor Vault Revision Control Revision Automation


Chcete-li se dozvědět více informací o studii Tech-Clarity a faktech o správě údajů o produktech,  klikněte sem.

* Tech-Clarity Perspective: The Facts About Managing Product Data, Tech-Clarity, Inc., 2015.

Klikněte sem pro nabídku nebo více informací

Nebo nám zavolejte na 244 016 055 a my s vámi rádi projednáme vaše požadavky.

CZ logo footer 2

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.