CADKON RCD

CADKON RCD je systémová nadstavba pro tvorbu výkresů výztuže železobetonových konstrukcí na základě vlastní objektově orientované technologie. Způsob práce v CADKONu RCD spojuje v sobě jednoduchost práce ve dvourozměrném prostoru (2D) s výhodami, které přináší existence třírozměrného (3D) modelu.

Jednoduchost práce ve 2D

CADKON RCDZpůsob práce v CADKONu RCD v sobě spojuje jednoduchost práce ve dvourozměrném prostoru (2D) s výhodami, které přináší existence třírozměrného modelu (3D). Vkládání výztuže se provádí ve 2D, CADKON RCD zobrazí výztuž automaticky do všech příslušných pohledů a řezů. Pohledy a řezy jsou vzájemně provázány, čímž vzniká prostorový model výztuže.

Nevyžaduje 3D model bednění

Výchozím podkladem konstrukce, kterou chceme vyztužit, může být 2D kresba vytvořená v AutoCADu, 3D konstrukce vytvořená modelářem AutoCADu (ACIS) nebo objekt AutoCAD Architecture.

Integrovaný model 3D výztuže

3D model výztuže přináší tyto přednosti:Model výztuže

 • změny v jednom řezu jsou automaticky zohledněny ve všech ostatních řezech
 • jednoznačné vyhodnocení množství použité výztuže
 • není nutné opakovat vkládání výztuže, pokud se stejné pruty zobrazují ve více řezech
 • je možné ihned vykreslit jakékoliv další řezy výztuží
 • výztuž lze zobrazit v prostorovém pohledu

Druhy a tvary výztužných vložek

Tvary výztužných vložek

Tvary výztužných prutů lze definovat:

 • výběrem typového tvaru - nejpoužívanější tvary výztužných prutů se zadávají parametricky. K dispozici je více než 50 základních ohybů, třmínků a prostorových prutů.
 • zadáním bodů bednění - tvar prutu je určen body na bednění a zadaným krytím prutu.
 • výběrem křivky nakreslené v AutoCADu nebo v Desktopu - definuje tvar prutu podle vybrané křivky. Křivka určuje přímo tvar výztuže nebo hrany bednění.
 • výběrem příčných prutů - tvar prutu je určen vložkami, které obemyká.

Při definování nových položek prutů CADKON kontroluje, zda položka stejného tvaru a oceli již existuje.

Položka proměnné délky

výztužné vložky

Pro tvarově složité konstrukce je k dispozici položka proměnné délky. Přírůstky v délkách úseků prutů mohou být konstantní i variabilní (do oblouku, s různou roztečí). Položku proměnné délky lze nejjednodušeji vytvořit oříznutím normální položky.

 

Položka v běžných metrech

výztuže rcd

Pro vyztužení věnců nebo pro rozdělovací výztuž stěn a desek použijeme položku v běžných metrech, která je vykazována celkovou délkou s možným zvětšením této délky podle zadaného koeficientu.

 

Prutové a plošné konstrukce

prutové konstrukce

Výztuž může být kladena do bednění jako jednotlivé pruty, nebo jako řady prutů. Řady mohou být přímé, obloukové nebo podle libovolné rovinné křivky. Vzdálenost prutů v řadě může být proměnná. Pro plošné konstrukce CADKON nabízí podporu pro pokrytí zadané oblasti výztuží. Oblast definujeme výběrem z 10 základních tvarů. Zadaná oblast je následně pokryta jednotlivými pruty, řadou prutů nebo řadou položky proměnné délky.

 

Radiální a tangenciální výztuž

Kruhové oblasti lze vyztužit tangenciální a radiální výztuží s různými variantami vyztužení středu konstrukce.

Popisy a výkazy

popisy a výkazyObsah popisů je plněn a aktualizován automaticky podle vložené výztuže. Tvar popisů je možné libovolně zadat sestavením masky ze symbolů základních parametrů výztuže. Kromě popisů jednotlivých prutů a řad máme k dispozici automatický popis vybrané části nebo celého výkresu. Vzhled a obsah tabulky si zadáme a uložíme pro další použití. Tabulky lze exportovat také od Excelu.

Změny tvaru konstrukce s vazbou na výztuž

Změny výkresu provádíme standardními příkazy AutoCADu, např. protáhni, přičemž je stále zachována aktuálnost všech informací zobrazených v popisech, schématech prutů, výkazech apod. Pro změny, které nelze tímto způsobem provést (např. změna třídy oceli), jsou k dispozici editační funkce CADKONu.

Správce položek

Poskytuje přehled definovaných položek ve výkresu s možností zobrazení tvaru o vložených a definovaných položkách, umožňuje změny v číslování a celkové změny vybraných položek výztuže.

Dokumentace podle domácích i zahraničních norem

dokumentaceCADKON RCD je připraven pro široké použití jak v domácích, tak i v zahraničních projekčních kancelářích, proto podporuje nejrůznější požadavky na způsob kreslení výztuže. Obsahuje více než 12 způsobů kreslení a popisu řad prutů, různé formáty popisů podle zadaných masek. Každá výztužná vložka může být zobrazena v každém 2D-řezu jiným způsobem. Výkresová dokumentace může být v libovolném jazyce, což zahrnuje tabulky, popisy a hladiny (například ve slovenštině). Při přenosu výkresu do cizího prostředí se názvy hladin automaticky konvertují. CADKON RCD podporuje kontrolu základních normových konstrukčních zásad, jako je automatické konstrukční zaoblení segmentů prutů, automatické zaokrouhlení délek prutů, koncové úpravy podle norem (PKT, PÚ, atd.), maximální délka výztužných prutů, minimální krycí vrstva, min. a max. vzdálenost mezi pruty atd. V současné verzi jsou implementovány standardy ČSN, EUROCODE, DIN. Nastavení pro konstrukční zásady, způsob kreslení, obsah a uspořádání tabulek lze ukládat pro opakované použití.

Automatické funkce

Program obsahuje následující funkce pro automatické vyztužení:

 • vyztužení obdélníkového sloupu
 • vyztužení stěny konstantní tloušťky
 • otvor do výztuže
 • automatický popis vybrané oblasti

Vyztužování sítěmi

sítěVyztužování sítěmi je převzato z modulu CADKON B. K dispozici jsou sítě typové (parametry těchto sítí jsou určeny katalogem) i sítě parametrické. Parametry typových sítí (tvar, profily a vzdálenosti drátů) se vyberou z výrobního katalogu, který lze dále rozšiřovat. U tohoto typu sítí je důležité minimalizovat počet celých použitých sítí, které se objednávají pro danou stavbu. CADKON RCD pracuje i s odstřihnutými částmi sítí a optimalizací prostřihu umožňuje minimalizovat nepoužité zbytky sítí. 

U parametrických sítí lze kromě tvaru určit další parametry (vzdálenost drátů, průřezy a počty drátů uprostřed a na okrajích sítě, a to v podélném i příčném směru). Pomocí vyhodnocovacích funkcí se získá okamžitý přehled o celkovém objemu spotřebované oceli.

Žádost o více informací o produktech CADKON   Stáhnout CADKON

CZ logo footer 2

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.