3 minutes reading time (535 words)

Seznamte se: Advance Design

Advance Design Year

Graitec Advance Design

Řešíte návrh několikapatrové administrativní či bytové budovy? Nebo naopak potřebujete rychle navrhnout ocelovou halu o několika lodích. Pak určitě využijete náš software Advance Design. Advance Design je softwarové řešení pro návrh a posouzení železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí pomocí metody konečných prvků podle řady platných národních norem. V jedné základní aplikaci máte vše, co budete k návrhu a posouzení potřebovat, včetně seismického návrhu, dynamických a nelineárních výpočtů. Dokupovat další moduly pro specifické posudky není nutné. Advance Design obsahuje generátory klimatických zatížení, generátory kombinací zatěžovacích stavů a vlastní generátor prvků FEM sítě.

Advance Design technical

Pro prvně zmíněnou konstrukci - administrativní budovu - využijete možnost členění jednotlivých prvků konstrukce do přehledné stromové struktury, která umožňuje snadnou filtraci objektů, jejich výběr a nastavení zobrazení. Další výhodou je možnost využití funkcionality podlažnosti, kdy se pro daná patra zadá konstrukční výška a jednotlivé vodorovné a svislé konstrukce lze zadávat pouze jedním či dvěma body, přičemž výška prvku se řídí právě konstrukční výškou podlaží. Pokud je správně nastavený stromový systém s jednotlivými podsystém například systém NP1, NP2, NP3 s podsystémy vodorovné a svislé, lze pak mezi jednotlivými patry konstrukce jednoduše kopírovat s tím, že se již přiřazují odpovídajícím podsystémům. Zároveň lze měnit výšku podlaží pouhým přepsáním jednoho čísla.

Advance Design technical 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 V druhém případě naopak využijete přednastavené parametrické modely, kdy při výběru vhodného typu konstrukčního systému celou konstrukci již zadáte pouhým vložením několika základních parametrů. Vygenerování konstrukce například ocelové skladové haly je tak pouze otázkou pár minut.

Advance Design technical 2

V obou případech je užitečné využít automatického generátoru klimatických zatížení – od sněhu a větru, které pro danou konstrukci vygenerují odpovídající zatěžovací stavy v příslušné rodině zatížení (sníh, vítr). Generace zatížení odpovídá normě EN 1991-1-3, respektive 1991-1-4 a jejím národním přílohám. Pro generování klimatických zatížení jsou využívány zatěžovací panely pro roznos plošného zatížení na příslušné podpůrné konstrukce.
Intuitivní rozhraní vám umožní jednoduše zadat i zbývající zatížení, podepřít konstrukci a ukládat požadované pohledy na konstrukci. Nový vícejádrový řešič vám pak umožní rychle vytvořit prvky sítě a konstrukci analyzovat.
Jednotlivé prvky obou konstrukcí je následně možné přímo v Advance Design posoudit. U železobetonových konstrukcí máte možnost navrhnout výztuž jak do sloupů, tak do trámů i desek a posoudit jak únosnost, tak průhyby či velikost trhlin. U sloupů je pak možné posouzení podle teorie 2.řádu. Samozřejmostí je posouzení požární odolnosti.

Advance Design technical 3

U ocelových konstrukcí jsou to pak posudky na ohybovou únosnost, vázané kroucení či posouzení stability a vzpěru. Dále je možná i optimalizace průřezů, a to při využití jak podle únosnosti, tak podle stability a stejně jako u železobetonu posouzení požáru.
Součástí implementace může být rozšíření o nástroje BIM Designers, určené pro detailní vyztužení sloupů, trámů a základů u betonových konstrukcí a návrh přípojů u konstrukcí ocelových. Výztuž a přípoje následně mohou být přes výměnné soubory ICF být přímo provázány například s REVIT, či Advance Steel. Vzájemná kompatibilita mezi Advance Design, BIM Designers a Revitem umožňuje opustit nutnost vytvářet dva nezávislé modely, jeden pro výkresovou dokumentaci a druhý pro statické posouzení, přináší možnost modelovat pouze jeden společný model, což znamená výraznou úsporu času.

Advance Design technical 4

Při vytváření statických zpráv pak využijete uložených dynamických pohledů a šablon posudků jednotlivých prvků konstrukce.

Advance Design technical 5

Pro více informací přejděte na stránku věnovanou produktu Advance Design, nebo nás kontaktujte přes formulář na stránce.

Co nového objevíte ve verzi Advance Design 2020
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.graitec.cz/

CZ logo footer 2

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.