Revit-2020.2_1

Spoločnosť Autodesk uvádza novinky vo svojich programoch priebežne, počas celého roka. Súbežne s veľkolepou akciou Autodesk University 2019 v Las Vegas vydal Autodesk ďalšiu verziu Revit 2020.2. Vylepšenia Revit 2020.2 sú menším updatom ako nedávna verzia 2020.1, ale sú to užitočné vylepšenia a opravy Revitu 2020.

Zobrazenie súradnicového systému

Pokiaľ ste si už nainštalovali update určite ste si všimli novú osovú značku vo svojom modeli. Autodesk nepridal ďalší súradnicový systém, ale je konečne možnosť zapnúť tzv. Interný súradnicový systém Revitu, ktorý bol doteraz pre užívateľa skrytý. Túto značku môžete zapnúť/vypnúť pomocou Prepísania viditeľnosti:

Revit 2020.2 1

Spinka ostala už len pri Survey point, a nový symbol pre interný súradnicový systém pomáha zorientovať sa užívateľovi

Práca so súradnicovým systémom Revitu bola vždy tak trochu alchýmia: kombinácie sponky pri súradnicových bodoch generovali rôzne posuny súradnicových systémov. Nová verzia podstatne zjednodušuje manipuláciu s Project Base Point – odteraz už tento bod nemá pin a teda pohybuje sa nezávisle na Survey Point,  a  tak náhode nezmeníte geodetické súradnice.

Prechádzanie modelu

Prvým vylepšením, ktorý ocení každý používateľ je nový mód prehliadania modelu v 3D – Průlet/Fly. Kým doteraz prehliadanie modelu pomocou Walk/Procházka bolo trošku kostrbaté, teraz sa stačí prepnúť do perspektívneho pohľadu a môžete sa prechádzať pomocou kláves WASD, podobne ako v počítačových hrách. Model síce nereaguje na kolízie, tj. môžete prechádzať stenami, zavretými dverami a takisto nereaguje na schody. Rozhodne ale táto funkcia pomáha lepšie vnímať priestor budovy a zjednodušuje pohyb v nej.

Revit 2020.2 2

Pre použitie módu Fly je potrebné prepnúť sa do perspektívneho pohľadu

Schedules/Výkazy

Pre mňa osobne je najzaujímavejšie vylepšenia Schedules/Výkazy. Máte možnosť ukotviť horné riadky/záhlavie tabuľky a tak pohodlne skrolovať tabuľkou, pričom stále máte prehľad o jednotlivých stĺpcov. Spolu s možnosťou zvýraznenia celého riadku pri výbere bunky sa jednoduchšie zorientujete aj v skutočne veľkých tabuľkách.
Tabuľky priniesli aj možnosti úprav pre projektanta elektro: teraz môžu upraviť vlastnosti obvodu priamo vo výkaze rozvádzača, prípadne sa prepnúť medzi vlasťami rozvádzača a výkazom rozvádzača. Projektanti sa tak už nemusia prepínať medzi rôznymi pohľadmi, ale všetko nastaviť z jedného menu.

Revit 2020.2 3

Dve nové príkazy, ktoré zlepšujú orientáciu v rozsiahlych výkazoch

Path Trace/Trasa cesty

 Nová funkcia v Revit 2020 Path Trace/Trasa cesty sa vyvíja pri každom doterajšom update. Zdá sa, že touto funkciou Revit získal zásadnú vlastnosť, pre ktorú sa Revit stane nepostrádateľným aj pre projektovanie požiarnej bezpečnosti stavieb – návrhu únikových trás. V najnovšej verzii, 2020.2, má užívateľ možnosť manuálne modifikovať trasu vložením bodov na únikovej trase a tak vyladiť trasu podľa požiadaviek projektanta.

Revit 2020.2 4

Manuálne pridaný bod na trasu pomocou dvoch nových príkazov

Dynamo 2.3

S novou verziou Revitu prichádza aj ďalšia verzia Dynama, aktuálne vo verzii 2.3. Nová verzia sa zameriava viac na zjednodušenie používania Dynama – kedy vylepšil prepájanie medzi jednotlivými nodmi, ale zároveň Custom nodes Vás upozornia na potrebu doinštalovania potrebných Packages pre svoj správnu funkcionalitu. Zároveň Autodesk pridal ďalšie, vlastné, skripty pre prácu s oceľovými spojmi. Prvý skript prepája Revit a Robot Structural Analysys: Pomocou tohto skriptu je možné automaticky vložiť oceľové spoje v Revite na jednotlivých stykoch oceľových prvkov, podľa výsledných síl pôsobiacich na spoj. Druhý skript umožňuje nahrať užívateľské spoje z predchádzajúceho projektu do Vášho aktuálneho projektu. Pripomínam, že tieto skripty sú súčasťou package Autodesk Steel Connections 2020, ktorý je potrebné stiahnuť dodatočne v prostredí Dynama.

Revit 2020.2 5

Inštalovať update ?

Veľa užívateľ ma obavy pri inštalácii nových verzií programu kvôli možným chybám v programe. Updaty programu Autodesk nielen že prinášajú nové funkcie, ale najmä opravujú chyby predchádzajúcich verzií, tzv. buildov, zoznám opráv si môžete prezrieť na tomto linku. Inštalácia novej verzie je z tohto pohľadu priam nutnosťou. Zároveň by som pripomenul, že pri sťahovaní produktu v Autodeskovom účte je vždy aktuálna verzia, build a teda pokiaľ inštalujete z tohto nového inštalačného súboru, je Revit automaticky aktualizovaný na najnovšiu verziu.

Klikněte sem pro nabídku nebo více informací

Nebo nám zavolejte na 244 016 055 a my s vámi rádi projednáme vaše požadavky.