3 minutes reading time (506 words)

Návrh a posouzení výztuže ŽB desky pomocí Návrhového modulu RC slab ve statickém software Advance Design – 1.část

GRAITEC Advance Design (software pro statickou analýzu konstrukcí)  v aktuální verzi 2023.1 obsahuje zdokonalený návrhový modul RC slab pro návrh a posouzení ohybové výztuže ŽB desek na základě informací přenesených ze statické analýzy konstrukcí ve vlastním Advance Design. Modul RC Slab umožňuje uživatelům využít jeden ze dvou implementovaných postupů návrhu výztuže.

Prvním postupem je návrh pomocí pruhové metody na základě návrhových momentů spočtených v Advance Design a přenesených do návrhového modulu RC Slab (a kterému se budeme dnes věnovat)

Druhým postupem je návrh na základě potřebných ploch výztuže spočtených v Advance Design a přenesených do návrhového modulu RC Slab (tomu se budeme věnovat v další části tohoto blogu)

Obrázok16

Pro použití metody založené na potřebných plochách ohybové výztuže i pro použití pruhové metody je třeba ve vlastním Advance Design desku definovat. ŹB desku lze definovat přímo zadáním jejích bodů, využít pro definici načteného dxf souboru, nebo desku importovat z jiného software (například z aplikace Autodesk Revit pomocí doplňku Graitec Bim Connect). Následně je třeba definovat podepření desky sloupy a stěnami (v aktuální verzi zatím není možné přenést informace o podepření, pokud jsou použity bodové a lineární podpory). Další nutnou podmínkou pro MKP výpočet je definice zatížení, ZS a kombinací.

 Obrázok17

Návrhový modul RC Slab pro vybraný plošný prvek se jednoduše spustí pomocí kontextového menu ze záložky Design v Prohlížeči projektu. Do modulu je v závislosti na nastavení přenesena jak geometrie ŽB desky včetně navazujících prvků, tak zatěžovací stavy a jejich kombinace a výsledné návrhové momenty, respektive potřebné plochy výztuže.

 Obrázok18

Při použití pruhové metody se využijí výsledky návrhových momentů ŽB desky. Desku lze buď automaticky (na základě polohy podpor desky, respektive převzatého osového systému) nebo ručně zadat jednotlivé pruhy. V jednotlivých pruzích pro směry x a y se provede integrace návrhových momentů a potřebná plocha výztuže se pak počítá na zjednodušeném modelu fiktivního nosníku. Dále lze v jednotlivých pruzích zadat výztuž ručně, nebo ji nechat vygenerovat na základě zvolených kritérií.

V případě použití metody, která využívá již ve vlastním Advance Design spočtené plochy výztuže, se do návrhového modulu RC Slab přenáší i informace o plochách výztuže. Na základě zvolené metody rozdělení výztuže (lze samostatně zadat pro oba směry výztuže a odděleně i pro horní a spodní výztuž)se automaticky definuje výztuž (lze například vybrat průměry výztuže, které se pro generaci použijí). Příkladem použití může být zadání, že do hodnoty 70% špičkového momentu bude použit jednotný průměr a rozteč výztuže pro celou desku a špičkové momenty nad podporami budou doplněny příložkami. Výztuž je opět možné zadávat i definicí jednotlivých řad(oblastí) výztuže uživatelsky. Při generaci výztuže je možné zohlednit i maximální povolené délky výztuže a položky v případě překročení této hodnoty automaticky dělit. Posouzení je provedeno graficky, kdy je možné zkontrolovat vykrytí požadované plochy výztuže zadanou výztuží. Výstupem je opět schéma vyztužení desky včetně rozpisky (znovu lze uživatelsky definovat na základě rozpisky definované jako dwg) a výkazu výztuže.

 Obrázok19

Pokud by Vás postup návrhu a posouzení ŽB desek ve statickém programu Advance Design zajímal podrobněji, případně pokud byste se chtěli dozvědět i o dalších funkcionalitách MKP software Advance Design, kontaktujte mne  a můžeme si domluvit osobní předvedení nebo předvedení přes aplikaci Teams.

Návrh a posouzení tenkostěnných za studena tvarova...
Autodesk Cloud 2023
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.graitec.cz/

CZ logo footer 2

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.