3 minutes reading time (652 words)

Nastavení pro přímý návrh výztuže v MKP software Advance Design pomocí modulu ADM pro ŽB prvky – sloup

Z předchozích blogů již víte, že software pro statickou analýzu konstrukcí GRAITEC Advance Design umožňuje ve vyšší verzi Ultimate podrobný návrh a posouzení výztuže železobetonových prvků včetně grafického výstupu ve formě výkresu pomocí Návrhových modulů (ADM) implementovaných přímo v MKP software Advance Design bez nutnosti použití dalších aplikací. V případě použití ADM v rámci AD (ADM je rovněž možné používat jako samostatné aplikace pro navrhování prvků), je automaticky rozeznán typ prvku (sloup, trám, základová patka, základový pas, stěna, či deska). V tomto blogu se budeme věnovat ŽB sloupu.

Pojďme se podívat, jaká nastavení je potřeba provést před vlastním návrhem vyztužení, respektive která jsou přenesena přímo z nastavení ve vlastním Advance Design a která je potřebné nastavit ve vlastním modulu.

V Nastavení posouzení můžeme najít 4 položky. První z nich Obecný návrh, přebírá informace parametrů dotvarování a dílčí součinitele spolehlivosti nastavených globálně pro všechny prvky ve vlastním Advance Design v nastavení Předpoklady výpočtu – Standard. Řešený prvek již jednou otevřený v ADM si pak zachovává nastavení uložená v ADM. Pokud uživatel chce dále pro prvek využít globálních nastavení v AD, je potřeba data daného prvku vyčistit nebo aktualizovat. Doporučujeme proto tato nastavení v případě použití modulu ADM ve vlastním AD neměnit.  

1pl

V další části nastavení Návrh sloupu je v případě použití modulu přímo v Advance Design opět část parametrů importována z globálního nastavení. Jedná se o metodu výpočtu sloupu podle teorie II. řádu, nastavení tolerance pro automatický návrh plochy výztuže a nastavení přesnosti interakční diagramu. Ve vlastním AD se tyto parametry nastavují v záložce Předpoklady výpočtu – Výpočet sloupu. Nastavení pro návrh prvku jako hlavního seismického prvku je importováno z vlastností prvku v AD, a to ze záložky Návrh – Železobetonové konstrukce – Hlavní seismický prvek. Nastavení v ADM je doplněno o možnost zanedbání malých momentů a posouvajících sil. Požární odolnost je pak importována ze záložky Předpoklady výpočtu – Standard (viz výše) v případě, že je ve vlastním Advance Design nastavena globálně pro všechny konstrukce. V případě, že je požární odolnost nastavena přímo ve vlastnostech prvku v AD, je pak importována z těchto vlastností, konkrétně ze záložky Návrh – Posouzení požární odolnosti – Požární odolnost

2pl

Další část nastavení Železobeton pak importuje některé informace z nastavení materiálu prvku ve vlastním AD. V části Beton je třída betonu a odpovídající pevnost a objemová hmotnost importována z nastavení materiálu v AD, volbu železobetonu jako vysokopevnostního případně s příměsí siliky může zadat uživatel pro betony C55/67 a vyšší přímo v ADM.  Ovinutí a jeho parametry jsou pak importovány z vlastností prvku ze záložky Návrh – Železobetonové konstrukce – Ovinutý beton (Napětí ovinutí). Maximální velikost zrna pro výpočet minimální světlé vzdálenosti výztuže opět doplňuje uživatel v ADM.

V části Ocel jsou pak meze kluzu tahové a smykové výztuže opět importovány z nastaveného materiálu železobetonu v AD (kromě parametrů betonu jsou v AD zadány i příslušné charakteristiky výztuže), toleranci pro návrh výztuže opět zadává uživatel v ADM, duktilita (třída tažnosti) výztuže je pak importována z vlastností prvku v AD, a to ze záložky Návrh – Železobetonové konstrukce – Tažnost oceli.

V části trhliny je třída prostředí importována z vlastností prvku v AD, ze záložky Návrh – Umístění výztuže – Stupeň vlivu prostředí, Dobu trvání zadává uživatel v ADM.

3pl

Posledním částí Nastavení posouzení je Krytí výztuže. Krytí výztuže je importována jako nejvyšší hodnota nastavení krytí výztuže ve vlastnostech prvku v AD v záložce Návrh – Umístění výztuže – Ehy, Eby, Ehz, Ebz. Krytí horních a spodních startovacích prutů se definuje v ADM. Volbu, zda bude provedeno posouzení minimálního krytí výztuže volí uživatel v ADM. Hodnoty odchylek cdev a cdur, st jsou pak opět přebrány z vlastností prvku v AD v záložce Návrh – Umístění výztuže – DCdur,st a DCdev. Pokud je hodnota cdev v AD zadána vyšší než 10 mm, je do ADM automaticky načtena hodnota 10 mm. Hodnoty odchylek cdur,g a cdur, add jsou pak doplňovány v ADM. Třída konstrukce je přebrána z nastavení Předpoklady výpočtu – Standard ve vlastním AD. V ADM pak uživatel může zvolit redukci třídy konstrukce.

Pokud je před spuštěním Návrhového modulu zadána jeho šablona, jsou ze šablony převzata pouze ta nastavení, která jsou nastavitelná pouze v modulu ADM, ostatní data jsou převzata z příslušných nastaveních prvků a návrhu ve vlastním AD.

4pl

 

Dynamo: Vánoční speciál
Advance Steel - Jak pracovat se zvláštními díly
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.graitec.cz/

CZ logo footer 2

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.