1_CADKON_vytapeni

S novou verzí programu CADKON 2020 TZB přichází pro projektanty vytápění velmi zajímavá novinka, která umožní provádět dodatečné změny v již navrženém podlahovém vytápění.

1 CADKON vytapeni

Jak podlahové vytápění editovat?

Je to velmi jednoduché. Stačí spustit funkci na editaci, vybrat rozdělovač a vše ostatní se automaticky načte z výkresu (zóny, okruhy i nastavené vlastnosti pro výpočet).

Co lze změnit a upravit?

V podstatě cokoli. Od dispozičních rozměrů vytápěných ploch, přes zadané rozteče, teploty, až po způsob vykreslení smyček a popisů ve výkrese. Cílem je převážně navýšit tepelný výkon, optimalizovat hmotnostní průtok a tlakové ztráty.

Nejčastěji měněné položky:

Na základě změn se automaticky spočítá:

Výkazy a legendy podlahového vytápění

Finální zpracování podlahového vytápění obsahuje celou řadu navržených a spočítaných veličin, které můžete jednoduše uložit např. do MS Excelu nebo jako přehlednou tabulku do výkresu.

2 CADKON vytapeni

A mnohem více…

Program CADKON TZB nabízí mnohem více, než pouze funkce pro podlahové vytápění.

Je to komplexní nástroj pro tvorbu projektové dokumentace, který automatizuje celou řadu rutinních procesů a řídí se heslem „Nekreslete, projektujte“. Jeho hlavní výhody jsou otevřenost, jednoduchost a díky vazbě na ČSN a výrobce TZB prvků, plně využívá návyků z projekční praxe.