2 minutes reading time (437 words)

CIVIL 3D - AKTUALIZACE 2023.2

Novinky v koridorech

Nejzajímavější novinkou je přidání nového pracovního postupu, který k vytváření a úpravám přechodů koridoru používá panoramatický pohled. Lze jej použít, když chcete nastavit přechod parametru v podsestavě z jedné hodnoty na druhou, například při vytváření odbočovacích pruhů nebo autobusových zastávek.

Obrázok8

Ve výkresu vyberte podsestavu a parametr pro přechod a poté také staničení, hodnoty a typ přechodu.

Když vyberete řádek v panoramatickém pohledu, odpovídající přechod se ve výkresu zvýrazní modrými symboly

Obrázok7

Novinky v popiscích

Zobrazení skupin popisků ve výkresu

Jednou z novinek, která vede ke zlepšení výkonu C3D je i nastavení adaptivního zobrazování popisků, které můžete řídit buď ze stavového řádku (viz obrázek níže) nebo pomocí systémových proměnných (AeccLabelOptimise).

 

Obrázok6

Tato nová funkcionalita umožňuje vypnutí zobrazení popisků s textem v určitých skupinách popisků (trasy, profil, řezy), které jsou mimo aktuální rozsah výřezu modelového prostoru.

Dále můžete řídit chování zobrazování popisků pomocí proměnných :

  • Překreslit skupiny popisků: Zabraňuje překreslení popisků při přiblížení nebo posunu pohledu.
  • Překreslit popisky při přiblížení nebo posunu pohledu: Určuje, zda se mají popisky překreslit při přiblížení či posunu pohledu, nebo pouze v případě potřeby, například když se změní data nadřazeného objektu.
  • Úroveň detailů skupiny popisků: Určuje, zda se při oddálení od objektu zobrazí méně popisků.

Viditelnost popisků v modelovém a výkresovém prostoru

Řízení viditelnosti popisků v modelovém prostoru (ToggleLabelVisibility): Řídí viditelnost popisků v celém výkresu. Má to stejný efekt jako zapínání / vypínání popisků pomocí dialogu Upravit výchozí styl popisku.

Řízení viditelnosti popisků ve výkresovém prostoru (AeccViewportOpt): Určuje, zda budou popisky ve výkresovém prostoru nakresleny, i když se nenacházejí v rozsahu výřezu.

Další novinky

Novinky v zobrazení podélných profilů

Byly přidány nové styly proužků zobrazení profilu, které zobrazují kolize bodů a kolize tras u tras v zobrazeních profilu.

 

Obrázok5

Novinky v tlakových sítích

Byla přidána možnost připojit potrubí tlakových sítí ke stavebním objektům gravitační sítě.

Obrázok4

Při úpravách potrubní sítě pomocí uzlů jsou nyní potrubní tvarovky a armatury uzamknuty k bodům vrcholů směrového polygonu. Potrubní tvarovky a armatury jsou umístěny relativně ke konci potrubí, který se nehýbe.

Umístění armatury před přesunutím levé potrubní tvarovky:

Obrázok3

Umístění armatury po přesunutí levé potrubní tvarovky:

Obrázok2

Novinky v nástroji Subassembly Composer

Byl přidán nový dialog, který můžete použít k vytváření kódů bodů, spojnic a tvarů.

2 3

Instalace aktualizace

Instalaci upgradů a správu licencí můžete provádět na portálu Autodesk Account nebo pomocí aplikace Autodesk Desktop App (pouze v systému Windows).

Aktualizace z účtu na portálu Autodesk Account

  • Na portálu Autodesk Account přejděte do části Aktualizace produktu a najděte aktualizace a opravy hotfix, které byly pro daný produkt vydány.
  • Vyberte a nainstalujte požadované aktualizace.

2 2

Aktualizace z aplikace Autodesk Desktop App

  • Podívejte se na aktualizace produktů, které jsou v aplikaci Autodesk Desktop App automaticky přístupné.
  • Vyberte a nainstalujte požadované aktualizace.

2 a2

Průběh aktualizace

2 1

Co nového přináší Graitec PowerPack 2023.1 pro Adv...
Start Pack Infrastructure rozšiřujeme o podsestavy...
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.graitec.cz/

CZ logo footer 2

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.