12_ADblog_650px

1.    Přenos zatížení

Nastavení stěny jako nosné stěny nebo smykové stěny má vliv na přenášené zatížení. V obou případech je zdrojem údajů o zatížení výsledná síla vypočtená na patě stěny. 

U smykových stěn se přenáší výsledná síla a je přímo použita pro návrh;

10 ADblog 650px

U nosných stěn se výsledná síla transformuje na ekvivalentní lichoběžníkové zatížení.

11 ADblog 650px

V případě skupiny stěn se navíc k výsledným silám pro každou stěnu exportuje výsledná síla pro skupinu.

12 ADblog 650px

Výsledné síly jsou přenášeny mezi modulem Advance Design a BD Wall s příslušným mapováním: 

Pro jednotlivé stěny:

 

Pro skupinu stěn:

1.    Výpočty a výsledky

Modul BD podporuje výpočet výztuže podle Eurokódu 2 a 8 (s národními přílohami) a norem americké ACI a kanadské CSA. 

Výstupy modulu závisí na typu stěny a pokud jsou stěny analyzovány jako skupina nebo jednotlivě:

3D prut výztuže - k dispozici pro oba typy stěn, pro jednotlivé stěny a skupinu stěn. 

Zprávy - dostupné pro oba typy stěn, pro jednotlivé stěny a skupinu stěn. 

14 ADblog 650px

Schémata - k dispozici pro nosné stěny. 

15 ADblog 650px

Interakční křivky - dostupné pro smykové stěny. 

16 ADblog 650px

Výkresy - dostupné pro jednotlivé stěny

17 ADblog 650px