2_ADblog_650px

AD2020banner670px

Advance Design 2020 umožňuje detailní analýzu a generování výztuže pro betonové stěny díky novému modulu BIM Designers pro stěny.

Hlavní vlastnosti a vylepšení:

Podrobné výsledky návrhu, zprávy a výkresy

Pomocí nového modulu BIM Designers je možné navrhnout železobetonové stěny, které působí jako nosné stěny nebo jako smykové stěny. Stěny mohou být analyzovány jako jednotlivé stěny nebo jako skupina stěn.

ADblog 650px

1.    Pracovní postup

 

Pracovní postup je stejný jako u jiných prvků, které mohou být navrženy pomocí BIM Designerů (nosníky / sloupy / patky / ocelové spoje): stěny mohou být buď otevřeny přímo pomocí karty Design, nebo mohou být exportovány do samostatného modulu BIM Designers pomocí příkazu z kontextového menu..

2 ADblog 650px

Stěna modelovaná v Advance Design musí splňovat několik podmínek, aby mohla být exportována do / otevřena v modulu BIM Designers Wall.

Požadované podmínky:

3 ADblog 650px

Stěny, které mají být analyzovány jako skupina, musí patřit do stejného systému, který má aktivovanou možnost skupiny stěn:

4 ADblog 650px

Existuje několik podmínek / pravidel, které musí stěnyi splnit, aby mohly být otevřeny v modulu BIM Designers Wall jako skupina: 

V záložce Návrh je zobrazen skupinový systém se všemi jednotlivými stěnami skupiny:

5 ADblog 650px

Pokud poklepeme dvakrát myší na systém skupiny, otevře se skupina stěn. Poklepeme-li na jednotlivou stěnu, otevře se jednotlivá stěna. Je také možné použít nabídku kontextového menu na skupinový systém a závisí pak na vybraném příkazu, zda je otevřena skupina stěn (Otevřít / Stěny) nebo skupina stěn a všechny ostatní existující prvky v tomto systému. 

Pokud je vybrána stěna v CAD prosředí pod yáložkou Výpočet a z kontextového menu vybrána možnost Otevřít v BIM Designers nebo Exportovat do BIM Designers potom v případě že: 

 6 ADblog 650px

1.    Typ Konstrukce

Vzhledem k tomu, že v závislosti na typu konstrukce (pokud přenáší převážně svislá zatížení nebo působí jako smyková stěna) je pro exportované stěny nutné použít různé posudky a různé způsoby vyztužení, je nutné při přenosu dat zachovat konzistentní data.

7 ADblog 650px

Pro tento účel je v seznamu vlastností konkrétního rovinného prvku k dispozici nový parametr: Strukturální použití.Typ konstrukce

8 ADblog 650px

Může nabývat 3 různých hodnot:

à stěna je exportována jako smyková stěna, pokud model obsahuje případy seismického zatížení

à stěna je exportována jako nosná stěna, pokud model neobsahuje případy seismického zatížení 

à stěna je exportována jako smyková stěna 

à stěna je exportována jako nosná stěna, pokud model neobsahuje případy seismického zatížení

à chybové hlášení (bez exportu), pokud model obsahuje případy seismického zatížení

9 ADblog 650px

>>> Pokračování na část 2