2 minutes reading time (482 words)

Advance Design Modul (ADM) – Návrh a posouzení výztuže železobetonové desky

Software pro statickou analýzu konstrukcí GRAITEC Advance Design umožňuje přímý návrh a posouzení výztuže železobetonové desky včetně grafického výstupu ve formě výkresu bez nutnosti použití dalšího software. Používá k tomu ve verzi Ultimate modul Slab(deska) ze sady modulů pro jednotlivé typy železobetonových konstrukcí (sloup, trám, patka, stěna, deska). Pro návrh výztuže je možné použít jeden ze dvou možných postupů.

ad1 x

Modul, který je součástí pracovního prostředí softwaru, přebírá z vlastního Advance Design informace o jednotlivých prvcích. Pokud vezmeme jako příklad bodově podepřenou desku, jsou do modulu přeneseny nejenom informace o vlastní desce, ale i informace o podporových sloupech a osovém systému. V nejnovější verzi Advance Design 2022 je navíc možné spojovat více desek do jedné skupiny, která je pak navrhována a posuzována jako celek. Zároveň je možné v modulu upravit fyzický tvar desky, který se může lišit od jeho analytického modelu. Například u desky podepřené trámy je možné fyzický okraj desky zalícovat na vnější líc trámů, zatímco analytický model počítá s okrajem desky na střednici trámu.

ad2 x

První metoda využívá výsledků návrhu potřebné plochy výztuže, který je proveden ve vlastním Advance Design. Při návrhu potřebné plochy výztuže v Advance Design je možné například uživatelské nastavení minimálního stupně vyztužení desky nebo automatický výpočet výztuže na omezení maximální šířky trhlin.  Potřebná plocha výztuže je přenesena do vlastního modulu, kde je možné na základě nastavení parametrů krytí výztuže, výběru použitých průměrů výztuže či výztužných KARI sítí, definovat jednotlivé řady výztuže nebo oblasti sítí buď ručně, nebo pomocí nastavení dalších parametrů automaticky (například definicí procenta maximální hodnoty potřebné plochy výztuže, která bude vykryta základním rastrem výztuže a procenta plochy výztuže, na které budou použity příložky). V modulu je v případě manuálního vložení řady výztuže možné okamžitě kontrolovat poměr skutečné a potřebné plochy výztuže. Toto grafické zobrazení využití skutečné výztuže lze pak použít do statického posudku.

ad3 x

Druhá metoda využívá výsledků vnitřních sil na desce metodou MKP. V tomto případě jsou přeneseny jednotlivé vnitřní síly přímo do modulu. Návrh potřebné plochy výztuže přímo v Advance Design je možný, ale není nezbytný pro návrh výztuže v rámci vlastního modulu. Geometrie je jako u metody 1 převedena z vlastního Advance Design. V modulu je pak možné buď automaticky (s případnou dodatečnou editací), nebo ručně navrhnout jednotlivé pruhy výztuže. Jedná se o aplikaci součtové metody, kdy jsou definovány podporové a mezipodporové pruhy. V jednotlivých pruzích a směrech je pak na základě nastavení provedena integrace vnitřních sil. Následně je dopočtena potřebná plocha výztuže na jednotlivých pruzích a generována skutečná výztuž. I výztuž generovanou pro jednotlivé pruhy je možné dále editovat. Výsledky posouzení jednotlivých pruhů na kladné i záporné momenty lze pak zobrazit buď graficky, nebo v tabulkové formě v rámci statického posudku.

ad4 x

ad5 x

Pro vyztužení je kromě vázané výztuže možné použít i KARI sítě. V obou případech je pak možné generovat základní výkresy výztuže včetně výkazů výztuže s rozkreslením položek do výkazu. V příští verzi do generátoru výztuže připravujeme doplnění lemovací výztuže hran a otvorů a dělení výztuže, tak jak je to v současné době možné v aplikaci Autodesk Revit při využití našich doplňků PowerPack.

ad6 x

Ocelové profily CSN / STN v Revitu
Tenkostěnné konstrukce tvarované za studena
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.graitec.cz/

CZ logo footer 2

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.