3 minutes reading time (553 words)

Advance Design 2020 – část 2.

0 blog AD cast2

Nová verze Advance Design přináší také několik vylepšení pro optimalizaci ocelových profilů. Uživatelská kontrola nad rozsahem prohledávaných profilů je doplněna možností určení geometrických mezí. Uživatel rovněž získává kontrolu nad vyhledávacími kritérii prostřednictvím možnosti volby metody (podle hmotnosti, výšky, šířky nebo setrvačnosti). To je zvláště užitečné v případě optimalizace profilů, jejichž třídění podle různým parametrům dává různé výsledky (například v případě trubek nebo profilů W).

Advance Design 2020 umožňuje definovat nový typ připojení pro  zavětrování z dutých ocelových profilů.  Tento nový typ může být modelován jako styčníkový plech s jednou, dvěma nebo třemi diagonálami z kruhových nebo obdélníkových trubek. Přípoj zavětrování z dutých ocelových profilů lze podrobně nastavit a posoudit podle příslušných ustanovení Eurokódu pomocí zabudovaného modulu Advance BIM Designers Ocelové přípoje.

1 blog AD cast2

Navrhování železobetonových stěn

S Advance Design 2020 je nyní možná detailní analýza a generování výztuže železobetonových stěn díky novému modulu Advance BIM Designers ŽB stěny.

Modul ŽB stěny navrhne vyztužení v závislosti na zatížení a provede nezbytné posouzení podle mezinárodních norem pro dva typy stěn: Nosné stěny (převážně svisle zatížené) a Smykové stěny (pro přenos vodorovných zatížení zejména od zemětřesení). Stěny lze posuzovat jednotlivě nebo ve skupině. Výsledkem výpočtu je navržená plocha výztuže ať vázané, nebo z KARI sítí v závislosti na požadavcích uživatelů.

Zdokonalené modelování konstrukce a prezentace výsledků

Nejnovější verze Advance Design přináší mnoho nových funkcí a vylepšení, které urychlují modelování konstrukce a usnadňují analýzu výsledků. Podívejme se na některé z vybraných:

Nástroj pro definování rastru je nyní dokonalejší a umožňuje uživatelské pojmenování os. Navíc je nyní možné u automatického pojmenování os použít vlastních předpon (libovolný text). Názvy jednotlivých os lze nyní také podle potřeby libovolně měnit.

2 blog AD cast2

Advance Design 2020 nyní umožňuje uživatelské nastavení tuhostí potrhaného průřezu prutových betonových prvků pomocí 4 samostatných koeficientů tuhosti (osové, torzní a ohybové ve dvou směrech) a tím i větší kontrolu nad analýzou konstrukce.

Uživatelské nastavení tuhosti prvku v daném směru může být užitečné pro modelování odlišného chování prvku při odlišném typu namáhání. Redukce momentů setrvačnosti průřezu umožňuje uvažovat potrhaný průřez betonových prvků ve statických výpočtech nezávisle ve zvoleném směru.

3 blog AD cast2

Díky přímému přístupu z pásu karet, nové možnosti graficky prezentovat vice složek reakcí najednou a možnosti popisu reakcí, je možné kontrolovat hodnoty podporových reakcí mnohem rychleji a snáze.

V Advance Design 2020 je nyní mnohem jednodušší ovládat a kontrolovat konstrukční prvky na základě jejich stavu návrhu (zda je prvek posouzen, či nikoliv). V seznamu vlastností lineárních a rovinných prvků je nyní k dispozici nova sada parametrů zobrazujících stav návrhu konstrukce a stupeň využití, což umožňuje velmi rychlou kontrolu využití daného prvku. Tyto parametry lze rovněž použít pro účely výběru. Lze tak rychle vybrat například prvky, které ještě nebyly posouzeny, nebo prvky v daném rozsahu stupně využití.

4 blog AD cast2

Nové možnosti propojení s jiným externím softwarem

Pro lepší spolupráci mezi Advance Design a moduly CS-Statik bylo ve verzi 2020 zavedeno přímé propojení mezi těmito dvěma programy. Data z Advance Design je možné exportovat jak z deskriptivního, tak analytického modelu.

V obou případech je do Projektového modulu CS-Statik importován jeden CSX soubor.

V nové verzi Advance Design byly možnosti exportu s využitím formátu Graitec BIM rozšířeny o možnost exportu MKP výsledků stěn a teoretické plochy výztuže desek. Tyto výsledky mohou být importovány do aplikace Autodesk Revit a s využitím modulů BIM Designers Stěny a BIM Designers. Desky použity pro generování skutečné výztuže na základě výsledků analýzy Advance Design.

5 blog AD cast2

Novinky CADKONu Stavební konstrukce 2020
Advance Design 2020 – část 1.
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.graitec.cz/

Autodesk

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.