3 minutes reading time (637 words)

Advance Design 2020 – část 1.

0 blog AD cast1

Advance Design 2020, špičkový software pro analýzu konstrukcí a součást sady Graitec Advance, byl doplněn o množství nových funkcí, které koncovým uživatelům významně usnadní práci. Hlavní novinky můžeme shrnout do následujících hlavních témat:

Nové možnosti MKP výpočtu pro modální a dynamickou časovou analýzu

Zdokonalený generátor klimatických zatížení, včetně generování zatížení větrem na otevřených konstrukcích podle americké normy ASCE a zapracování nových tvarů budov pro zatížení větrem podle Eurokódu 1, s přihlédnutím k předpokladům uvedených v CNC2M.

Nové možnosti návrhu ocelových konstrukcí, včetně vylepšení dialogového okna pro definici mezilehlých podpor při zadávání klopení. Nově možnost využit široké škály profilů pro pokročilou analýzu stability, vylepšení nástroje na optimalizaci ocelových průřezů a možnosti modelování nového typu zavětrování z trubek a jacklů.

Nové možnosti návrhu železobetonu, včetně návrhu a posouzení ŽB stěn pomocí nového modulu BIM Designers Stěny.

Zjednodušení modelování a prezentace výsledků, včetně snadného ovládání pojmenování os, možnosti snazšího ovládání tuhostí lineárních prvků, zdokonalení prezentace reakcí v podporách a nové možnosti snadného posouzení a výběru prvků podle stavu a výsledků návrhu..

Nové možnosti propojení s jiným softwarem, včetně přímého propojení do  CS-STATIK a exportu výsledků stěn a desek do aplikace Autodesk Revit.

Zveme vás tedy k rychlému přehledu nových funkcí a vylepšení, které přináší Advance Design 2020. 

Nové možnosti výpočtu MKP.

Pro modální analýzu je k dispozici nová metoda řešení: RITZ vektory závislé na zatížení. Ritzova vektorová analýza je lépe přizpůsobena pro seismické a spektrální výpočty, jelikož dokáže uvažovat pouze s vlastními tvary, jejichž efektivní modální hmoty jsou signifikantní (zatímco vlastní tvary s malým příspěvkem modální hmoty jsou zanedbány). Kromě toho umožňuje automatické určení počtu vlastních tvarů podle uživatelsky definovaného součtu efektivních modálních hmot. Díky těmto vlastnostem, avšak při zachování stejné úrovně přesnosti, je možné výrazně snížit čas potřebný na seismickou analýzu.

Advance Design 2020 rovněž zavádí nový nástroj posouzení odezvy budov na zemětřesení. A to možností zadání záznamů o zemětřesení (akcelerogramů) a provedením časové analýzy. Díky možnosti volby akcelerogramu jako dat pro časovou analýzu je možné předvídat chování budovy na daném místě a pro různé intenzity zemětřesení

1 blog AD cast1

 

Zdokonalený generátor klimatických zatížení

Počínaje Advance Design 2020 je možné automatické generování zatížení větrem na otevřených příhradových konstrukcích podle ustanovení americké normy ASCE 7-10. Zavedená metoda je použitelná pro všechny druhy otevřených konstrukcí, jako jsou potrubní mosty, průmyslové konstrukce / konstrukce pro petrochemický průmysl a příhradové vazníky. Lze ho použít i pro příhradové stožáry, jako jsou stožáry vysokého napětí nebo příhradové telekomunikační věže.

2 blog AD cast1

V nejnovější verzi Advance Design jsou pro automatické generování zatížení větrem podle Eurokódu 1 s ohledem na doporučení CNC2M podporovány nové tvary budov. Francouzský ústav CNC2M vytvořil nový soubor pravidel, který doplňuje EN1991-1-4 o informace týkající se komplexnějších tvarů budov. Do Advance Design byla implementována nová pravidla, která umožňují automatické generování zatížení větrem pro budovy tvaru L, budovy s markýzami a přesnější modelování zatížení větrem u pultových přístřešků.

Nové možnosti návrhu ocelových konstrukcí

Advance Design 2020 zavádí řadu vylepšení, která významně usnadňují definici mezilehlých vazeb pro ocelové prutové prvky, které se používají pro zajištění proti vybočení podle Eurokódu 3. Je tak nyní možné velmi rychle a snadno definovat mezilehlé vazby přímo na 3D modelu pomocí několik metod, stejně tak, jako kontrola jejich polohy díky možnosti zobrazení symbolů mezilehlých podpor v modelu. Dialog klopení se významně rozšířil a zavádí nové metody definování nastavení, větší kontrolu díky novému grafickému náhledu a umožňuje přímé zadání kritického momentu.

3 blog AD cast1

Advance Design 2020 nabízí možnost použití libovolného tvaru průřezu, který je k dispozici v knihovně Graitec Profile, pro výpočet pokročilé stability. Pokročilá stabilita umožňuje pokročilou analýzu jednotlivých prvků provedením výpočtu 2. řádu s klopením, s imperfekcemi a vlivem zkroucení. Tím, že lze analýzu pokročilé stability provést pro jakýkoliv prvek knihovny Graitec Profiles, umožňuje Advance Design 2020 ověření jakéhokoliv tvaru průřezu, a to i jednoose symetrických nebo asymetrických tvarů, které jsou v praxi široce používány, ale nejsou zahrnuty v pravidlech návrhu norem.

4 blog AD cast1

>>> Pokračování na část 2

Advance Design 2020 – část 2.
Advance Design 2020 – modelování ocelové konstrukc...
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.graitec.cz/

Autodesk

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.