4 minutes reading time (845 words)

Advance BIM Designers 2020

Rádi bychom se s Vámi podělili o pár detailů,

 ještě před zveřejněním oficiální verze Advance Suite, která v tuto dobu každoročně vychází. Na základě potřeb a požadavků stále rostoucí komunity uživatelů jednotlivých produktů vyvíjených společností Graitec, jsme nejen vyvinuli nové zajímavé moduly, ale také jsme ty stávající doslova nacpali novými funkcemi, s nimiž budou uživatelé komunikovat pomocí výrazně vylepšeného rozhraní.

BIM Designers 2020 suite přichází se dvěma zcela novými moduly pro výpočet a posouzení vyztužení stěn a desek. BIM Designers moduly v řadě Betonové konstrukce (Trám, Sloup, Patka) a stejně tak moduly v řadě Ocelové konstrukce (Schodiště & Zábradlí a Ocelové přípoje) přinášejí výrazně vylepšené algoritmy, nové užitečné funkce a kvalitnější rozhraní.

Zveme Vás k rychlému náhledu na nejnovější moduly Stěna a Deska a navíc na nové funkce a vylepšení stávajících modulů BIM Designers.

Nový modul BIM Designers Stěna

Modul Stěna navrhne výztuž v závislosti na zatížení a provede nezbytné posouzení podle mezinárodních norem pro dva typy stěn: Nosné stěny (převážně svisle zatížené) a Smykové stěny (pro přenos vodorovných zatížení - zejména od zemětřesení). Stěny lze posuzovat jednotlivě, nebo ve skupině. Výsledkem výpočtu je navržená plocha výztuže ať vázané, nebo z KARI sítí, v závislosti na požadavcích uživatelů.

Modul Stěna v případě použití KARI sítí rovněž poskytuje informace o odstřihnutých zbytcích sítě a navrhne polohy, kde mohou být tyto kusy sítí použity, tak aby se snížila spotřeba materiálu na minimum.

Modul BIM Designers Stěna, stejně jako zbývající moduly obsažené v řadě Betonové konstrukce (Trám, Sloup, Patka), lze používat buď jako samostatnou aplikaci, nebo jako součást Advance Design a také v prostředí Autodesk Revit®.

1 bim designers opt

2 bim designers opt

Nový modul BIM Designers Deska

Modul Deska je určen pro generaci výztuže železobetonových desek v prostředí Autodesk Revit®. Definice vázané výztuže je založena na teoretické ploše výztuže importované z MKP softwaru Advance Design, s využitím inteligentního rozdělení vázané výztuže a KARI sítí. Modul také umožňuje generování uživatelsky zadané výztuže (režim návrhu) bez importovaných informací o nutné ploše výztuže, kdy je generace založena pouze na minimální ploše výztuže.

Software nabízí různé možnosti pro kladení sítí, z nichž si uživatelé mohou vybrat tu nejvhodnější s ohledem na bezpečnost a hospodárnost.

Modul Deska navíc nabízí interaktivní kladení výztuže pomocí náhledů v reálném čase, tak aby mohl uživatel účelně vizuálně kontrolovat reálné umístění výztuže.

3 bim designers opt

Vylepšení návrhu výztuže v aplikaci Revit

S verzí BIM Designers 2020 byly výrazně zdokonaleny možnosti modelování výztuže v aplikaci Autodesk Revit®. Kromě výše uvedených možností generování výztuže stěn a desek, bylo doplněno generování výztuže v základových pasech a nový nástroj pro definici stykování výztuže. 

Generování výztuže základových pasů (konstrukční základy pod stěnami) je možné buď na základě výpočtu konstrukce a podle pravidel příslušných norem, nebo přímo uživatelem pomocí nastavení v dialogových oknech.

4 bim designers opt

Nová funkce dělení výztuže umožňuje automatické, nebo ruční dělení existujících výztužných prutů při použití několika pravidel. Zároveň je pomocí tohoto nástroje možné zadat propojení přerušené výztuže přesahem, mechanickými spojkami nebo přesahem s krepováním. Tato nová funkce díky živému náhledu, možnosti editovat hodnoty, možnosti použití ve 2D zobrazení Revitu pro dělení automatické nebo uživatelské čáry, umožňuje efektivní vizuální kontrolu dělení výztuže.

5 bim designers 650opt

Nové funkce pro prefabrikované nosníky

Jednou z mnoha novinek v modulu Trám pro železobetonové konstrukce je zvýšený důraz na prefabrikované průřezy.

V modulu Trám je nyní možné použít čtyři nové typy průřezů pro prefabrikované nosníky, které nabízejí široké možnosti při modelování tvaru a výztuže. Nové prefabrikované průřezy jsou samozřejmě plně podporovány, co se týká posouzení průřezu, generování výztuže, tvorby projektové dokumentace a výkresů.

6 bim designers opt

Nová verze modulu Trám umožňuje rovněž zadat otevřené třmínky, které lze pro každé rozpětí definovat samostatně.

7 bim designers opt

Další důležitou novinkou je možnost navrhovat krátké konzoly podle evropských a severoamerických norem. Lze navrhovat jak krátkou konzolu se šikmým náběhem, tak konzolu obdélníkovou. Modul BIM Designers provede veškerá nezbytná posouzení během procesu návrhu - včetně generování odpovídající výztuže.

8 bim designers opt

Vylepšení modulů Schodiště a Zábradlí

Od poslední verze jsme tvrdě pracovali na zdokonalení algoritmu pro moduly Schodiště a Zábradlí. S novým algoritmem je generace schodiště, do uživatelem předdefinovaného výkresu, velice rychlá. Software nabídne uživateli sadu schodišť definovanou na základě počtu stupňů, úhlu stoupání a délky ramena. Pokud uživatel zadá hodnoty, které nesplňují příslušné parametry, je na to modulem okamžitě upozorněn.

9 bim designers opt

Vliv změny nastavení lze zobrazit a vyhodnotit pomocí dvou nových grafických funkcí, které zohledňují uživatelské změny v reálném čase. Funkce "Úhloměr" a "Graf" vizuálně znázorňují, zda schodiště odpovídá požadavkům na základě uživatelsky nastavených kritérií (například dle odpovídající normy).

Modul je díky novému rozhraní (nové uspořádání prvků v dialogovém okně) jednodušší a snáze se s ním pracuje.

10 bim designers 650opt

Modul Ocelové přípoje.

Software Ocelové přípoje je modul BIM Designers, který pomáhá uživatelům rychle navrhovat přípoje. Nová verze je doplněna o nový typ připojení: Ztužidla z dutých profilů na styčníkový plech pro ztužené rámy. Software provádí automatické posouzení nového typu přípoje na základě požadavků normy  Eurocode 3.

 

11 bim designers 650opt

Součástí nové verze je i nástroj, který umožňuje uživatelům navrhnout redukovanou kotevní desku pro kloubové podepření sloupu. Tento typ přípoje je nejen estetický, ale byl doplněn hlavně z důvodu každodenních potřeb naší široké uživatelské komunity.

Navíc všechny moduly pro Ocelové moduly těží z výrazně vylepšeného rozhraní, což pro uživatele znamená snížení počtu nutných kliknutí.

12 bim designers opt

O Autorovi

Petr Lanik

Co je nového v Graitec PowerPack pro Advance Steel...
Hlavní vylepšení modulů BIM Designers RC
Comment for this post has been locked by admin.
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.graitec.cz/

Autodesk

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.