BIM a infrastruktura banner

BIM v infrastruktuře

BIM v infrastruktuře

Termín BIM byl původně vymyšlen pro odvětví architektury a je snadné si představit 3D model budovy a jejích součástí uvnitř definované konstrukce.

Infrastrukturní projekty, nebo projekty civilního inženýrství jsou oproti tomu velice různorodé a většinou pokrývají velké geografické oblasti. Z toho důvodu můžeme BIM v infrastruktuře reformulovat jako tvorba informačního modelu pro infrastrukturní projekt nebo projekt civilního inženýrství. Písmeno „I“ ve zkratce BIM je v tomto případě jeho nejdůležitější součástí.

Tvorba informačního modelu (BIM) začíná fází plánování a tvorbou konceptuálního designu a pokračuje celým životním cyklem projektu. Je důležité, aby nedošlo ke ztrátě inteligentních informací během různých fází BIM infrastrukturního projektu. Autodesk si je tohoto nebezpečí vědom a vyvinul tak řadu softwarových aplikací pro použití v infrastruktuře během plánování, detailního designu a stavební fáze BIM projektu.

Řešení pro BIM v infrastruktuře od Autodesku jsou navržená tak, aby vyhovovala všem disciplínám stavebního inženýrství, včetně projektování silnic, železnic, odtokových systémů, technické infrastruktury a GIS. Nástroje pro infrastrukturu od Autodesku pomáhají uživatelům rychle identifikovat potenciální překážky inženýrského projektu a nabízí vhodná řešení.

Pro celkovou spolupráci na BIM je obvláště výhodné zapojení infrastrukturních týmů a jejich podnětů v úvodních fázích projektu. Možnost vizuálně zhodnotit dopad infrastrukturního projektu je nespornou výhodou při práci.

Pracovní procesy lze mezi jednotlivými nástroji propojit, protože v BIM jde většinou o designové řešení na bázi modelu. Tyto nástroje jednoduše vytvoří vizualizace, výkresy i dokumentaci z modelu. S BIM modelem je mnohem jednodušší porozumět projektu a získat souhlas zainteresovaných stran. Snížíte tak riziko chyb a celkové náklady.

Mezi nástroje pro infrastrukturu od Autodesku patří:

Autodesk Infraworks

infraworks 360 2017 badge 256px

Infraworks je platforma pro vizuální 3D design a komunikaci pro architekty, stavební inženýry, projektanty a plánovače. Aplikaci nejvíce využijete ve fázi plánování.

Modely v Infraworks jsou bohaté na data a jeden model může obsahovat více verzí navrhovaného designu. Model v Infraworks může propojit data z několika zdrojů a zobrazit, analyzovat, sdílet a spravovat informace. To přispěje k informovanějším rozhodnutím a tím pádem také k přímočařejší spolupráci se zainteresovanými subjekty.


Autodesk Civil 3D

civil 3d 2019 badge

Civil 3D je software pro navrhování projektů, analýzu a dokumentaci inženýrských projektů, který podporuje pracovní procesy v BIM.

Aplikaci nejvíce využijete ve fázi plánování a detailního navrhování. Pro uživatele AutoCADu je přechod na Civil 3D jednoduchý, protože je postavený na stejné platformě. Civil 3D je dynamický – změny jsou aktualizovány v reálném čase. Aplikace zvýší efektivitu vaší práce a výrazně pomůže s realizací projektu.


Autodesk Navisworks

navisworks 2019 badge

Navisworks je software pro revizi projektu, který využijí všichni architekti, inženýři a projektanti pro revizi integrovaných modelů a dat se zainteresovanými subjekty, k dosažení lepšího pochopení a kontroly nad výsledným projektem.

Nejvíce jej využijete ve fázi detailního navrhování a realizace projektu. Mezi funkce Navisworks patři detekce kolizí, 4D a 5D simulace a možnost kombinování designu s daty z realizace. Má podporu pro aplikace třetích stran pro tvorbu sjednocených modelů, což je pro práci v BIM klíčové.


Softwarová řešení pro infrastrukturu od Autodesku jsou plně kompatibilní s ostatními Autodesk aplikacemi pro architekturu i výrobu a tvoří tak opravdovou integraci BIM modelu.

Řešení BIM společnosti Autodesk pro infrastrukturu pomáhá stavebním inženýrům:

  • lépe pochopit a řešit rizika, záměr a možnosti projektu před jeho vytvořením,
  • zjednodušit úlohy návrhu díky specifickým nástrojům pro daný obor, které zahrnují parametrické ovládací prvky, podporují strojírenské standardy a nabízí pravidla ověřování návrhu,
  • vyhodnotit proveditelnost stavby a určit konflikty návrhu před zahájením výstavby.

Klikněte sem pro nabídku nebo více informací

Nebo nám zavolejte na 244 016 055 a my s vámi rádi projednáme vaše požadavky.

CZ logo footer 2

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.