Technická podpora

Využijte naše bohaté zkušenosti vycházející z dlouholetého vývoje stavebních aplikací CADKON, s více než 10 000 instalacemi u nás a na Slovensku.

Nabídka služeb technické podpory AB Studia

 • Zákaznické stránky technické podpory www.cadnet.cz obsahující
 •  - Helpdesk - online technická podpora pro zákazníky GRAITEC
 •  - CADNET - aktualizace programů, manuály, návody, otázky a odpovědi
 • Školení a konzultace zaměřené na konkrétní produkt
 • Software na zakázku

Ceny služeb jsou k dispozici na vyžádání.

Technické dotazy

Technická podpora je posktytována výhradně formou Helpdesku.

Přihlášení: http://helpdesk.graitec.cz/
Registrace: http://helpdesk.graitec.cz/registrace/
Nápověda: http://helpdesk.graitec.cz/napoveda/

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white

Informace o profilu

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.11 MB
Application afterInitialise: 0.085 seconds, 1.09 MB
Application afterRoute: 0.127 seconds, 2.54 MB
Application afterDispatch: 0.176 seconds, 3.00 MB
Application afterRender: 0.664 seconds, 4.05 MB

Využití paměti

4341976

27 dotazů logováno

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vmkodvikkjd75sh2gdo5fgbde7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1498357924' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vmkodvikkjd75sh2gdo5fgbde7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'vmkodvikkjd75sh2gdo5fgbde7','1498361524','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, value, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SHOW COLUMNS
    FROM jos_content
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 254)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 191
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-06-25 03:32:04' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-06-25 03:32:04' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='191'
 13. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.value='86'
    ORDER BY g.id
 14. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE enddate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 1
                 
    AND formexpires = 1
 15. SELECT id
                 
    FROM jos_rwf_forms
                 
    WHERE startdate < NOW()
                 
    AND published = 1
                 
    AND formstarted = 0
 16. SELECT m.*, am.params AS adv_params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_advancedmodules AS am
    ON am.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.ordering, m.id
 17. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 254
    LIMIT 1
 18. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 27
    LIMIT 1
 19. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 254
    LIMIT 1
 20. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 27
    LIMIT 1
 21. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 254
    LIMIT 1
 22. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 27
    LIMIT 1
 23. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 254
    LIMIT 1
 24. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 27
    LIMIT 1
 25. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 254
    LIMIT 1
 26. SELECT parent
    FROM jos_menu
    WHERE id = 27
    LIMIT 1
 27. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
   
    FROM jos_modules AS m
   
    WHERE m.published = 1
   
    AND m.access <= 0
   
    AND m.client_id = 0
   
    AND m.id IN ('94')
   
    ORDER BY ordering

Nahraný jazykový soubor

Diagnostika nepřeložených řetězců

Žádný

Designer nepřeložených řetězců

Žádný