Reference

«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 9 z 9

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KLÁŠTERA | INS spol. s r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Stavební konstrukce
Revitalizace kláštera v Broumově na vzdělávací a kulturní centrum. "Projekt řeší revitalizaci hodnotného objektu národní kulturní památky s ohledem na jeho historickou hodnotu. Hlavním cílem projektu je programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera - vytvořit prostory pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost. Veškeré prostory jsou navrženy s ohledem na stávající dispozici, ve snaze o minimalizování bouracích prácí."
VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KLÁŠTERA
"Pro práci na tomto typu projektu se ukázalo jako nejvýhodnější využití programu CADKON Stavební konstrukce, který je nástavbou AutoCADu. Využitím CADKONu bylo docíleno zpracování projektové dokumentace v kratším čase s minimalizací možných chyb projektanta, než při použití samotného AutoCADu. K usnadnění tvorby projektové dokumentace, na které pracuje tým projektantů, přispívá snadné ovládání, jednoduché sdílení dat a souborů a možnost ovlivnění dalšího vývoje používaného programu. Pro takto náročnou stavbu nelze zvolit program pracující ve 3D, zde by se neosvědčil. Použitý CADKON je optimální volba pro vytvoření plnohodnotné projektové dokumentace ve 2D dle současných platných norem ČSN."
 
Hotel St. Joseph ROYAL REGENT | Porticus s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Stavební konstrukce
Novostavba lázeňského sanatoria a hotelu v Karlových Varech. "Nové lázeňské sanatorium je navrženo na pozemcích, na kterých stával dům Sv. Josef, který byl v r. 2005 zbourán. Kromě ubytovacích a stravovacích služeb bude sanatorium ve svých prostorech poskytovat klientům rovněž léčebné procedury a terapie včetně vodoléčby termální vodou. Pro odpočinek hostů bude k dispozici rovněž relaxační bazén, vířivka, finská sauna a parní lázeň. Standard ubytovací části lázeňského sanatoria je ****. Rozsah léčebné části bude základní.
Navržený objekt je osazen do zářezu na severovýchodním svahu podél ulice Zahradní. Objekt je rozdělen do dvou zásadních hmot z důvodu příznivějšího zapojení do stávající rozvolněné struktury zástavby. Hlavní hmota objektu stojí přibližně v místě původního domu Sv. Josef a směrem do zahrady je navržena vila s propojovacím krčkem zakončeným v úrovni stropu nad 2.NP šikmou zelenou střechou.
"
Hotel St. Joseph ROYAL REGENT
ing. Jiří ZapletVedoucí projektant
 

Strana 9 z 9

«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white