Reference

Restaurant CAFÉ BOTANIC, rozšíření gastroprovozu | APRIS 3MP s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Restaurant CAFÉ BOTANIC, rozšíření gastroprovozu
 
BAUMAX České Budějovice | EI-PROJEKT | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Obchodní centrum BAUMAX je řešen jako samostatně stojící objekt sloužící pro prodej zboží pro kutily, zahrádkáře a domácnost.Objekt je tvořen jednopodlažní prodejní halou členěnou na jednotlivé úseky dle prodávaného sortimentu pomocí regálového systému. Část haly je využita jako zahradní centrum. Na vnitřní zahradní centrum navazuje volná prodejní plocha.
Propojení je zajištěno prosklenou stěnou a provozně automatickými dveřmi. Na vnitřní prodejní plochu
v zadní části navazují skladové plochy uvnitř haly a přilehlý studený prodejní a skladový prostor stavebnin.
DRIVE-IN s možností vjezdu automobilů. Část skladové plochy uvnitř haly slouží pro příjem zboží, vedle je pak přířezovna pro drobné úpravy zakoupených desek.Vedle hlavního vstupu do objektu je patrový vestavek. V 1.NP je kancelář s informačním pultem, kancelář vedoucího, trezorová místnost, WC pro zákazníky je přímo přístupné ze zádveří. Ve 2.NP jsou pak místnosti pro zaměstnance – šatny s umývárnami, denní místnost, návštěvní místnost, archiv a sklad. Před objektem jsou dostatečné parkovací plochy pro zákazníky.
BAUMAX České Budějovice
Pro zpracování rozvodů elektroinstalací vč. slaboproudých bylo využito programového vybavení AutoCAD LT s nadstavbou CADKON. Tento způsob projektování je výhodný zejména z důvodu vyhotovení výkazů výměr. umožňuje rychlou reakci výpisu materiálu na požadované změny v průběhu projektování a na případné změny v době realizace.
Není tím nikterak narušena komunikace s projektanty ostatních profesí ani z pohledu architekta v době zpracovávání projektu.
 
Veterinární stanice Kladno | Martin Fruhauf | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Veterinární stanice Kladno
 
Novostavba rodinného domu | APRIS 3MP | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Novostavba rodinného domu
 
Polyfunkční komplex CPI City Center | Technika prostředí staveb - projekce a poradenství | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Dokumentace provedení stavby Polyfunkčního komplexu CPI City Center v Ústí nad Labem. CPI City Center Ústí nad Labem představuje víceúčelový komplex, jehož dominantní část tvoří výrazná administrativní budova s obchodním zázemím, na kterou navazuje samostatně stojící čtyřhvězdičkový kongresový hotel. V prvním nadzemním podlaží administrativní budovy jsou umístěny obchodní jednotky o celkové rozloze 2 900 m2. Projekt počítá s maximálně devatenácti jednotkami, které mají sloužit především jako zázemí pro kanceláře a hotel. Obchody a služby jsou přístupné z centrálního náměstí komplexu a z ulice. Součástí nabídky obchodů je také supermarket TESCO Express o rozloze 560 m2. Nájemci mohou využívat dalších synergických efektů z poskytovaných služeb v komplexu, jako je kvalitní stravování a catering, konferenční prostory nebo ubytování.
Polyfunkční komplex CPI City Center
Při zpracování projektu vzduchotechniky pro provedení stavby byly plně použity nástroje, které program CADKON Vzduchotechnika umožňuje a pomáhá urychlit práci projektanta. Velmi široká knihovna bloků potrubních dílů a tvarovek, ale i objektů, jak v obecné podobě, tak podle výrobců a dodavatelů, zjednodušuje a hlavně urychluje potřebný čas při grafickém zpracování projektu. V konkrétním projektu bylo použito jednoduché přiřazení pozicových čísel k jednotlivým dílům a následný výpis těchto dílů do tabulky s technickými daty a rozměry. Projekt byl zpracován pro tuzemského dodavatele, který požadoval standardní rozsah doplnit i o rozpis dílů potrubí. V případě výpisu potrubních dílů, pak velkou pomocí byl automatický výpis dílů s plochou jednotlivých dílů potrubí. Práce na vzduchotechnické části navazovala na projekční řešení stavby a ostatních profesí prováděné v Kazachstánu tamními projektanty. Pro rychlé a efektivní zapracování změn bylo samozřejmé používání externích referencí, s jednoduchou koordinací všech profesí.
 
FLORENTINUM | PBA INTERNATIONAL PRAGUE | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Projekt Florentinum je největší administrativní budova v České republice, zasazená do stávající řadové zástavby v Praze 1, na pozemku bývalé Typografie (vydavatelství Rudého práva). Z toho vyplývá nejen abnormálně velký rozsah systémů vzduchotechniky (v suterénech se nachází 5 strojoven, celkový objemový průtok čerstvého vzduchu jen pro kancelářskou část je okolo 250.000 m3/hod), ale také geometrická složitost půdorysu, navazujícího na stávající historické budovy téměř po celém svém obvodu a s postupně ustupujícími fasádami nadzemních podlažích tak, aby budova novostavby nestínila svým sousedům.
FLORENTINUM
Při vypořádávání se s těmito podmínkami jsme opět využili software CADKON jako účinný nástroj pro zvládnutí nemalého objemu práce v čase, stanoveném investorem stavby.
Grafickými výstupy, zpracovávanými CADKONem, jsou strojovny VZT v suterénech, včetně řezů, půdorysy suterénů, kde byla řešena náročná prostorová koordinace s ostatními instalacemi, půdorysy nadzemních podlaží s rozvody VZT ke koncovým prvkům - indukčním jednotkám, řezy stoupajících potrubí v instalačních šachtách a v neposlední řadě schémata zařízení VZT.
 
Novostavba multifunkční budovy Diamant VN3 | Alpine-Energie Česko s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Použitý software : CADKON Vytápění a potrubí
Multifunkční budova Diamant byla dokončena ve čtvrtém kvartálu roku 2013 a je v současné době nejmodernější budovou na Václavském náměstí. Budova má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží, jež slouží jako technologické zázemí, sklady a obchodní plochy. V přízemí až 2. patře se nacházejí obchodní plochy, ve 3. až 5. patře jsou kancelářské prostory renomovaných firem. V 6. až 7. patře se pak nachází 24 luxusních apartmánů pro dlouhodobé i krátkodobé ubytování.
Vzduchotechnika
Vysoce účinné VZT jednotky s rekuperací tepla. Přívod upraveného vzduchu do obchodních jednotek a kanceláří vyústkami, FCU do zasedacích místností s proměnným průtokem.
Vytápění a chlazení
Zdrojem tepla jsou dva plynové kondenzační kotle. Centrálním zdrojem chladu jsou dvě vodou chlazené chladicí jednotky. Otopná soustava ÚT objektu je teplovodní, s nuceným oběhem topné vody. Apartmány v 6. a 7. patře – otopná tělesa. Kancelářské prostory a obchodní jednotka – FCU. Sklady v 2. PP jsou vytápěny teplovzdušně, prostřednictvím VZT. Rozvody chladu pro FCU a chladiče VZT. Systém předehřevu TV teplem z chlazení. Systém volného chlazení – freecooling.
Odvod tepla a kouře
Instalován systém samočinného odvětrávacího zařízení pro zajištění odvodu kouře a tepla při požáru.
 
Dostavba areálu Úvalských škol | PBA INTERNATIONAL PRAGUE s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Dostavba areálu Úvalských škol, jehož výstavba je plánována v obci Úvaly, nám.Arnošta z Pardubic 8, bude větrána přirozeným a částečně nuceným způsobem tam, kde přirozené větrání nevyhovuje pro dodržení požadovaných hygienických parametrů. Vytápění je navrženo podlahové kombinací s konvektory a ot.tělesy. Jedná se o přístavbu tělocvičny, jídelny jak pro žáky tak pro obyvatelé Úval, dále kuchyň a zázemí, třídy se sborovnou a vstupní haly se šatnami. Navržena je nově strojovna vzduchotechniky, kde jsou umístěny jednotlivé jednotky VZT s rekuperací, rozvod vzduchu je ze čtyřhranného potrubí a ostatní prostory z potrubí spiro. Na střeše budovy jsou umístěny VZT zařízení pro další podlaží.
Dostavba areálu Úvalských škol
 
Školské zařízení | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Školské zařízení
 
Obchodní centrum Nisa Jih | TOP klima s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Obchodní centrum Nisa Jih
 

Strana 5 z 9

«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white