Reference

Dřevostavba rekreační chaty, Písek | Ing. Lukáš Krbec | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu je návrh dřevěné konstrukce rekreační chaty, která sestává z uzavřené obytné části a venkovní terasy. Stavba je založena na zemních vrutech.
Rekreacni_chata_Pisek
Hlavním cílem řešeného statického výpočtu bylo definování reakcí do základových vrutů. Jak je zvykem v mé projekční praxi, opět jsem vycházel z kompletního 3D modelu stavby tak, aby byly získané výsledky co nejvěrnější a tím došly k optimálnímu návrhu zemních vrutů. Vlastní modelování proběhlo na podkladu DXF modelu zpracovaného architektem stavby a importovaného do prostředí ADVANCE DESIGN. Toto výrazným způsobem urychlí práci při přípravě výpočtového modelu. Po zpracování výpočtu a kontrole výsledků byl sestaven výstup pro dodavatele zemních vrutů, zejména pak předběžný plán pilot s popisem souřadnic a čísel jednotlivých uzlů s osazenou podporou, k tomu jsem výhodně využil otevřené nastavení zobrazení, kde se dá přehledně definovat soubor informací k jednotlivým entitám, které mají být zobrazeny. Dalším výrazným pomocníkem byl generátor výsledků s uspořádáním do tabulek. Rychlým a efektivním způsobem tak byly vybrány jednotlivé extrémy a obalové křivky požadovaných výsledků – reakcí.
Ing. Lukáš KrbecSamostatný statik
 
BYTOVÝ DŮM POD DĚVÍNEM | STATIKON SOLUTIONS S.R.O. | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu byl návrh a posouzeni nosných konstrukci novostavby bytového domu "Pod Děvínem" v Praze 5. Objekt je navržen jako železobetonový monolit ve stěnovém systému a sestává ze 3 nadzemních a 2 podzemních podlaží. Půdorys je nepravidelného tvaru o největších půdorysných 20,3m x 25,8m v nadzemní časti. Zastřešen je plochou zelenou střechou.
Hlavni nosná konstrukce objektu je navržena jako příčný železobetonový monoliticky stěnový systém s železobetonovými stropními deskami. Ztuženi v podélném směru je zajištěno jednak železobetonovým jádrem a dále podélnou železobetonovou monolitickou stěnou. Spodní stavba je navržena jako tzv. "bílá vana".
BD pod Devinem
 
Potrubní most v průmyslovém areálu | Statikon Solutions s.r o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu byl návrh a posouzení nosných konstrukcí pro horkovodní potrubí v rámci prodloužení potrubního mostu nad nové kolejiště. Nosná konstrukce mostu je navržena ze svařovaných ocelových profilů, které tvoří rámové podpory pro mostovku nesoucí horkovodní potrubí. Sloupy rámů a vodorovné příčle jsou navrženy profilu 2xU220. Celková výška nosné konstrukce je cca 8,5m, délka jednotlivých polí mostu je 15m – 19m. Založení nosné konstrukce je navrženo plošné, pomocí železobetonových patek rozměru 1,2x0,9m.
Potrubní most v průmyslovém areálu
 
Rodinný Dům Nová Dubnica | Statikon Solutions s.r o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Jedná se o projekt nadstandardního patrového rodinného domu, s částečným podsklepením, který má půdorys přibližně obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 37 m x 12 m. Dům je navržen v kombinovaném stěnovém konstrukčním systému, stěny a stropy objektu jsou železobetonové monolitické. Objekt je založen na mikropilotách.
Rodinný Dům Nová Dubnica
Zpracování výkresů výztuže probíhá pomocí další aplikace softwarové řady GRAITEC Advance – Advance Concrete.
 
Muzeum Confluences v Lyonu
Použitý software : Advance Design
Statický návrh železobetonových nosných konstrukcí. Lyon Confluences je v současnosti jedním z největších projektů územního rozvoje městského centra v Evropě. Staveniště o celkové rozloze 150 ha na ploše bývalé průmyslové zóny v soutoku řek Rhone a Saône bude zastavěné obytnými a kancelářskými budovami, ale i objekty sloužícími k rekreaci a k pořádání různých kulturních akcí. Architektonickou dominantou celého území bude objekt Muzea Confluences, navržený v duchu dekonstruktivismu vídeňskou architektonickou kanceláři Coop Nimmelb(l)au. Návrh nosné železobetonové konstrukce muzea byl svěřen projekční kanceláři POLYBATIC Design, která si pro tento ambiciózní a náročný projekt zvolila program Advance Design. Hlavní nosná konstrukce je tvořena 14 mohutnými sloupy proměnného profilu dlouhými 15-20 metrů, a 3 ztužujícími pilíři, které nesou ocelovou konstrukci střechy objektu. Vzhledem k rozsahu tohoto projektu se na něm podílelo několik dalších projekčních kanceláří, vybavených softwarovým řešením firmy GRAITEC, bezproblémová výměna dat pomohla zachovat homogenitu projektu po celou dobu návrhu.
Vizualizace - hlavní
„Řešení firmy GRAITEC obsahují výkonné nástroje, které nám umožňují ušetřit čas, být více konkurenceschopnými a věnovat naši energii konceptu a optimalizaci projektů.“
M. Gérard DELLA DORAGenerální ředitel POLYBATIC
 
fdfd | gfdghfd
 
Rekonstrukce Malostranské Besedy | APRIS 3MP s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Rekonstrukce elektro rozvodů a zařízení historického objektu Malostranská Beseda v Praze.
Rekonstrukce Malostranské Besedy
 
Opravárenská hala, EPS, DDZ, DTR | MP Projekt s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Opravárenská hala, EPS, DDZ, DTR
 
Modernizace bytu v kolkovně | Pavel Tesař | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Modernizace bytu v kolkovně
 
Rekonstrukce objektu Thunovská Praha | APRIS 3MP s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Rekonstrukce objektu Thunovská Praha
 

Strana 4 z 9

«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white