Reference

Obchodní centrum Černý pelikán | STATIKA - jihočeská stavebně konstrukčni kancelář s.r.o | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Novostavba obchodního centra ve středu Českých Budějovic. Naše kancelář připravila konstrukční část projektu novostavby obchodního centra. Navržené obchodní centrum se nachází v centru Českých Budějovic. Ohraničuje jej Lannova třída, ulice Štítného a Rudolfovská. Hlavní část objektu je ve vnitřním bloku, v uvedených ulicích dochází k demolici několika stávajících objektů a výstavbě nových do takto vzniklých proluk
Obchodní centrum Černý pelikán
Velkou výhodou Advance Concrete a hlavním důvodem, proč jsme přistoupili k jeho použití na tomto projektu je, že po namodelování objektu se automaticky vykreslí všechny prvky, jako jsou např. sloupy, stěny, průvlaky …
Ing. Luděk Němecstatik, jednatel
 
Autosalon BMW v Českých Budějovicích | Ing. Pavel Konopa | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Dokumentace pro provedení stavby železobetonových částí novostavby autosalonu BMW v Českých Budějovicích.
Autosalon BMW
Ing. Pavel KonopaStatik
 
Hala pro skladování finálního kompostu | Ing. Ladislav Fornůsek | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Dokumentace pro provedení stavby haly pro skladování kompostu. Hala se skládá z železobetonových základových pasů, podezdívek skládaných z betonových bloků a železobetonových stěnových panelů vložených do ocelových profilů.
Použitím Advance Concrete na výkresy výztuže jsem ušetřil 30% času oproti dřívějšímu manuálnímu kreslení výztuže v CADu.
Ing. Ladislav FornůsekStatik
 
Mateřská škola v Ondřejově | Ing. Ladislav Fornůsek | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Novostavba mateřské školy, dokumentace pro provedení stavby.
Použitím Advance Concrete na výkresy výztuže jsem ušetřil 30% času oproti dřívějšímu manuálnímu kreslení výztuže v CADu.
Ing. Ladislav FornůsekStatik
 
Pavilon P v areálu brněnského výstaviště | OKF s.r.o. | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Projekt ocelové konstrukce a opláštění. Největší výstavní pavilon střední Evropy s zastavěnou plochou přes 20 000 m2 (nosná OK 2400 tun) v sobě slučuje moderní výstavní halu a nový vstup do veletržního areálu. Nosný ocelový skelet je tvořen vazníky výstavní haly s rámovými vestavky na obou jejich koncích. Západní fasáda tvořená zasklením na ocelové podkonstrukci představuje výkladní skříň kontrastující s strohým geometrickým tvarem opláštěným nejnovější generací sendvičových panelů. Výpočtový model použitý pro dimenzování konstrukce byl dále zpracován programem Advance Steel a použit nejen pro výstupy do realizační dokumentace OK, OP i ASŘ, ale následně i pro tvorbu výrobních výkresů nosné OK, na kterou byly úspěšně integrovány i podstatné části podkonstrukcí obvodového pláště.
Pavilon P v areálu brněnského výstaviště
Zpracování dokumentace v programu Advance Steel přispělo výrazně ke zkrácení doby jejího vyhotovení a tím v konečném důsledku také splnění krátkých termínů realizace tohoto objektu.
Vladimír Daněk, Michal Rudolf
 
Rekonstrukce spalovny odpadu | Aciercon s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Projekt ocelové konstrukce kotelny pro rekonstrukci spalovny. Technologická OK má celkovou hmotnost 530 tun, obsahuje hlavní nosnou konstrukci pro kotle, ekonomizery a obslužné a komunikační pomocné OK.
Rekonstrukce spalovny odpadu
Advance Steel je vhodný pro takovéto složité konstrukce a byl ideálním řešením pro tuto rekonstrukci spalovny
Ing. Oldřich Balšínek
 
Odsíření koksárenského plynu | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Ocelové konstrukce pod technologická zařízení, potrubní mosty apod. Projekt se skládá z provozních souborů odsíření koksárenského plynu, jednotky regenerace vypíracího roztoku, modifikované výroby síry a přípojných potrubí. Celková hmotnost ocelových konstrukcí činila 965 tun.
Odsíření koksárenského plynu
Pomocí Advance Steel jsme byly schopni modelovat společně ocelové prvky s technologickými zařízeními a mít kontrolu nad jejich kolizemi.
Ing. Roman Lisník, Tomáš Faltýnek
 
Reklamní totem | Ing. Adolf Godík | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Dílenská dokumentace ocelové konstrukce pro reklamní totem výšky cca 28,5 m. Totem má tři patra reklamních banerů jako cílový stav. V současnosti je realizováno pouze jedno patro a příprava na patra další. Prostorové řešení dílenské dokumentace je nezbytností, zejména pokud je požadována jako povrchová úprava prvků žárové zinkování a tím pádem musí být konstrukce šroubovaná.
Reklamní totem
Práce s nepravoúhlými konstrukcemi má svá úskalí a neobejde se bez problémů. Větší problém to však znamená pro výrobu, protože na nepravé úhly neexistují žádné osvědčené pomůcky.
Ing. Adolf Godík
 
Tlumič s ocelovou konstrukcí | Ing. Adolf Godík | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Na ocelové prutové konstrukci je posazen tlumič z ohýbaného a vyztuženého nerezového plechu. Rozměry konstrukce jsou cca 5,0 x3,0 m.
Tlumič s ocelovou konstrukcí
Přínosem bylo odzkoušení modelování potrubních a zásobníkových konstrukcí z ohýbaných plechů. Modely potrubních systémů a zásobníků jsou velmi dobře řešitelné. Konstrukce z ohýbaných plechů jsou velmi progressivní řešení.
Ing. Adolf Godík
 
Zvedaná podlaha v objektu Zimní jízdárny na Bratislavském hradě | EST Stage Technology, a.s. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Zvedaná podlaha byla navržena a realizována pro novou stavbu Zimní jízdárny, postavenou v areálu Bratislavského hradu. Cílem instalace zřízení je zakrytí historických základů z římské doby při využití objektu pro potřeby taneční, konferenční a jevištní, a zároveň jejich zpřístupnění návštěvníkům. Konstrukce zvedané podlahy musí unést statické zatížení, přenést předepsanou frekvenci kmitání a nedeformovat se ve složeném stavu. Při návrhu se řešily různé zatěžovací stavy v různých polohách zvedané klapky a prováděla se váhová optimalizace.
Po montáži u uživatele se prováděly zkoušky dodaného zařízení a dosažené hodnoty se porovnávaly s vypočtenými hodnotami. Bylo dosaženo téměř shodných údajů.
Ing. Jaroslav VálkaHlavní projektant ve společnosti EST Stage Technology, a.s.
 

Strana 2 z 9

«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white