Výzkumně vývojové centrum DOOSAN | atavis s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Zdravotechnika
Prováděcí projekt ZTI novostavby objektu vývojového centra. Předmětem je splašková kanalizace vedená v zemi pod podlahou, která odvádí vody od zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních.
Programem CADKON jsou vykresleny trasy ležaté kanalizace v zemi, ke kterým byly následně v řezech dokresleny části kanalizace nad podlahou.
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white