Rekonstrukce DFN Motol křídla D a D1 | SANIT STUDIO s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Zdravotechnika
Rekonstrukce vnitřní kanalizace a vovovodu nemocnice Motol křídla D a D1. Projekt vnitřní kanalizace řeší odvedení vnitřních splaškových a dešťových vod z objektů do areálové oddílné kanalizace DFN Motol. Projektová dokumentace řeší komplexní rekonstrukci stávajícího vybavení ZTI ve vazbě na nové stavebně technické řešení objektu. Jedná se o komplexní rekonstrukci domovních rozvodů kanalizace, včetně napojení nově navržených zařizovacích předmětů a vybavení zdravotnické technologie, nově navržených střešních vtoků. Projekt vnitřního vodovodu řeší nové domovní rozvody studené pitné vody, požární vody, teplé vody a cirkulace teplé vody. Projektová dokumentace řeší komplexní rekonstrukci stávajícího vybavení ZTI ve vazbě na nové stavebně technické řešení objektu. Jedná se o komplexní rekonstrukci domovních rozvodů výše uvedených, včetně napojení nově navržených zařizovacích předmětů, nově navržených zdravotnických zařízení a technických zařízení, případně propojení se sousedními objekty.
Rekonstrukce DFN Motol křídla D a D1
Projektová dokumentace celého objektu byla vypracována v programovém vybavení AutoCAD LT s profesní nadstavbou CADKON ZTI. Využitím nadstavby CADKON ZTI byla ve všech fázích projektu umožněna rychlejší reakce na požadavky generálního projektanta a investora při koncepčních úpravách včetně následného vyhotovení „skutečného provedení stavby“ v této profesi. Výhoda používání nadstavbových funkcí se uplatňuje již od samého počátku projektu, např. při rychlém a efektním kreslení stoupacích potrubí, trubních rozvodů, doplňkových dílů kanalizace (vpusti, sifony, …). K dalším hojně využívaným funkcím, které usnadnily práci na tomto projektu, je tvorba legend potrubí, dimenzování, kótování, vykreslování rozvinutých řezů kanalizace, atd. Při navrhování rozmístění zařizovacích předmětů je možno vybírat z velkého množství bloků, které jsou přehledně členěny v nabídce a jejich vložení do projektu zabere minimum času. Dnešní praxe velkých stavebních firem je, že chtějí projektovou dokumentaci v „živé“ digitální podobě tak, aby bylo možno, pokud to jde, on line s projektantem konzultovat přímo nad řešenými detaily stavby – rozvodů apod.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white