CADKON Zdravotechnika

Rekonstrukce DFN Motol křídla D a D1 | SANIT STUDIO s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Zdravotechnika
Rekonstrukce vnitřní kanalizace a vovovodu nemocnice Motol křídla D a D1. Projekt vnitřní kanalizace řeší odvedení vnitřních splaškových a dešťových vod z objektů do areálové oddílné kanalizace DFN Motol. Projektová dokumentace řeší komplexní rekonstrukci stávajícího vybavení ZTI ve vazbě na nové stavebně technické řešení objektu. Jedná se o komplexní rekonstrukci domovních rozvodů kanalizace, včetně napojení nově navržených zařizovacích předmětů a vybavení zdravotnické technologie, nově navržených střešních vtoků. Projekt vnitřního vodovodu řeší nové domovní rozvody studené pitné vody, požární vody, teplé vody a cirkulace teplé vody. Projektová dokumentace řeší komplexní rekonstrukci stávajícího vybavení ZTI ve vazbě na nové stavebně technické řešení objektu. Jedná se o komplexní rekonstrukci domovních rozvodů výše uvedených, včetně napojení nově navržených zařizovacích předmětů, nově navržených zdravotnických zařízení a technických zařízení, případně propojení se sousedními objekty.
Rekonstrukce DFN Motol křídla D a D1
Projektová dokumentace celého objektu byla vypracována v programovém vybavení AutoCAD LT s profesní nadstavbou CADKON ZTI. Využitím nadstavby CADKON ZTI byla ve všech fázích projektu umožněna rychlejší reakce na požadavky generálního projektanta a investora při koncepčních úpravách včetně následného vyhotovení „skutečného provedení stavby“ v této profesi. Výhoda používání nadstavbových funkcí se uplatňuje již od samého počátku projektu, např. při rychlém a efektním kreslení stoupacích potrubí, trubních rozvodů, doplňkových dílů kanalizace (vpusti, sifony, …). K dalším hojně využívaným funkcím, které usnadnily práci na tomto projektu, je tvorba legend potrubí, dimenzování, kótování, vykreslování rozvinutých řezů kanalizace, atd. Při navrhování rozmístění zařizovacích předmětů je možno vybírat z velkého množství bloků, které jsou přehledně členěny v nabídce a jejich vložení do projektu zabere minimum času. Dnešní praxe velkých stavebních firem je, že chtějí projektovou dokumentaci v „živé“ digitální podobě tak, aby bylo možno, pokud to jde, on line s projektantem konzultovat přímo nad řešenými detaily stavby – rozvodů apod.
 
Rekonstrukce a dostavba terminálu letiště M.R. Štefánika | atavis s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Zdravotechnika
Předmětem je ležatá splašková kanalizace vedená ve dvojité podlaze nad základovou deskou v suteréním podlaží. Ležatá kanalizace je vedena na přečerpávací stanici. V suterénu se nachází sociální zařízení a technické místnosti.
Programem CADKON jsou vykresleny trasy ležaté kanalizace, ke kterým byly následně doupraveny popisy stoupaček, v řezech zakreslena kanalizace nad podlahou, a některé specifické detaily jako např. přečerpávací stanice.
Rekonstrukce a dostavba terminálu letiště M.R. Štefánika
 
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN | atavis s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Zdravotechnika
Prováděcí projekt ZTI novostavby objektu vývojového centra. Předmětem je splašková kanalizace vedená v zemi pod podlahou, která odvádí vody od zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních.
Programem CADKON jsou vykresleny trasy ležaté kanalizace v zemi, ke kterým byly následně v řezech dokresleny části kanalizace nad podlahou.
Výzkumně vývojové centrum DOOSAN
 
Novostavba RD | Vladimír Kouba-PROJEKCE TZB | Česká Republika
Použitý software : CADKON Zdravotechnika
Novostavba RD
 
Agroturistický areal Honětice | Ing. Eduard Šober PROJEKCE-TZB | Česká Republika
Použitý software : CADKON Zdravotechnika
Agroturistický areal Honětice
 
Přístavba domova pro seniory | R-PROJEKT 07 v.o.s. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Zdravotechnika
Projekt řeší přístavbu domova pro seniory k objektu LDN v Prčici. Přístavba je napojena na stávající přípojky vody a kanalizace.
Přístavba domova pro seniory
 
Stavební úpravy MŠ Bratří Čapků | Vladimír Kouba-PROJEKCE TZB | Česká Republika
Použitý software : CADKON Zdravotechnika
Projekt technických zařízení budov řeší pro první etapu rekonstrukce mateřské školky nové rozvody kanalizace, vodovodu, plynovodu, vytápění a vzduchotechniky. Tato část spolu s dalšími stavebními úpravami musela být realizovatelná v odstávce přes letní prázdniny roku 2009. V další etapě bude realizováno zateplení objektu a venkovní úpravy.
Objekt je z počátku 70. let realizovaný formou panelové technologie, typické pro sídlištní výstavbu té doby. Původně je řešeno vytápění a dodávka teplé vody z kotelny CZT. Požadavkem investora bylo zřízení lokálního zdroje vytápění a přípravy teplé vody a zrušení zchátralého topného kanálu, dále nové řešení nevyhovujícího kuchyňského provozu. V souladu s platnou legislativou jsou pro jednotlivá oddělení doplněna sociální zařízení pro osoby se sníženou pohyblivou schopností.
Stavební úpravy MŠ Bratří Čapků
 
Loď Josef Božek | KTS-CZ s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Zdravotechnika
Loď Josef Božek
 

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white