CADKON Vzduchotechnika

Hokejové centrum Pouzar | b-Clima s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Řešení vzduchotechniky navazuje na celkovou koncepci zajištění chladu pro
ledovou plochu a minimalizuje nároky na ohřev vzduchu.
V prvé řadě všechny klimatizační jednotky pro ohřev vzduchu využívají kondenzační teplo od zdroje chladu s teplotním spádem vody 40/30°C. Množství kondenzačního tepla chladícího agregátu zajišťuje 90% spotřeby tepla na ohřev vzduchu.
Pro odvlhčení vzduchu u jednotky pro ledovou plochu je v zimním období využíván venkovní vzduch, který postačuje do venkovní teploty 0°C. Dále p ři vyšších teplotách venkovního vzduchu a při vyšším obsahu vlhkosti se používá kondenzační odvlhčení na chladiči vzduchu. Jako chladicí kapalina byla použita směs etylenglykolu s teplotním spádem -4/2°C. Pokud toto odvlhčení nedostačuje, na
dodržení výsledné teploty rosného bodu vzduchu v hale, je vzduch v klimatizační
jednotce veden přes sorpční odvlhčovací kolo.
Pro provoz větrání celkem osmi šaten a přiřazených sušáren výstroje je řešen
klimatizační jednotkou s proměnným vzduchovým výkonem. Podle obsazení šaten je
provoz větrání mezi minimálním stálým větráním a plným chodem. Regulátory
průtoku mezi minimem a plným výkonem jsou řízeny podle obsazení šaten a parametrů odvodního vzduchu z jednotlivých prostor. V hlavním přívodním potrubí je tlakovým čidlem řízen regulační motor obou ventilátorů přívodu i odvodu.
Hokejové centrum Pouzar
 
Rekonstrukce a dostavba Grandhotelu Pupp | LI-VI | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Rekonstrukce a dostavba Grandhotelu Pupp
 
Administrativní centrum Pankrác | OBERMAYER ALBIS-STAVOPLAN | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Administrativní centrum Pankrác
 
Polyfunkční objekt Moulíkova | Obermeyer HVAC s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Při návrhu větracích zařízení je v maximální možné míře využíváno zpětné získávání tepla a chladu z odpadního vzduchu. Podtlakové větrání je navrženo pro hygienická zázemí jednotlivých prostor. Nuceně větrané jsou podzemní garáže. Pro technické místnosti, jako jsou strojovny, rozvody a ostatní technické prostory pomocných provozů zajišťují větrací zařízení odvod tepla vznikajícího provozem technologických zařízení v nich umístěných.
Pro kanceláře a vstupní halu je navrženo teplovzdušné rovnotlaké větrání, které zajistí přívod čerstvého vzduchu v hygienicky nezbytném množství navrženém dle způsobu využití větraných prostor, větrací vzduch bude ohříván nebo chlazen. V zimě budou kanceláře a vstupní hala vytápěny otopnými tělesy, pro chlazení kancelářských prostor jsou navrženy aktivní chladící trámy (indukční jednotky), které kromě chlazení zajišťují distribuci větracího vzduchu ve větraných místnostech.
Chod zařízení je řízen systémem měření a regulace objektu.
Polyfunkční objekt Moulíkova
 
Administrativní budova GREEN FOX | Ing. Petr Matoušek, Technika prostředí staveb | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Použitý software : CADKON Vytápění a potrubí
Administrativní budova GREEN FOX
 

Strana 2 z 2

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white