Dostavba areálu Úvalských škol | PBA INTERNATIONAL PRAGUE s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Dostavba areálu Úvalských škol, jehož výstavba je plánována v obci Úvaly, nám.Arnošta z Pardubic 8, bude větrána přirozeným a částečně nuceným způsobem tam, kde přirozené větrání nevyhovuje pro dodržení požadovaných hygienických parametrů. Vytápění je navrženo podlahové kombinací s konvektory a ot.tělesy. Jedná se o přístavbu tělocvičny, jídelny jak pro žáky tak pro obyvatelé Úval, dále kuchyň a zázemí, třídy se sborovnou a vstupní haly se šatnami. Navržena je nově strojovna vzduchotechniky, kde jsou umístěny jednotlivé jednotky VZT s rekuperací, rozvod vzduchu je ze čtyřhranného potrubí a ostatní prostory z potrubí spiro. Na střeše budovy jsou umístěny VZT zařízení pro další podlaží.
Dostavba areálu Úvalských škol

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white