Polyfunkční objekt Moulíkova | Obermeyer HVAC s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Při návrhu větracích zařízení je v maximální možné míře využíváno zpětné získávání tepla a chladu z odpadního vzduchu. Podtlakové větrání je navrženo pro hygienická zázemí jednotlivých prostor. Nuceně větrané jsou podzemní garáže. Pro technické místnosti, jako jsou strojovny, rozvody a ostatní technické prostory pomocných provozů zajišťují větrací zařízení odvod tepla vznikajícího provozem technologických zařízení v nich umístěných.
Pro kanceláře a vstupní halu je navrženo teplovzdušné rovnotlaké větrání, které zajistí přívod čerstvého vzduchu v hygienicky nezbytném množství navrženém dle způsobu využití větraných prostor, větrací vzduch bude ohříván nebo chlazen. V zimě budou kanceláře a vstupní hala vytápěny otopnými tělesy, pro chlazení kancelářských prostor jsou navrženy aktivní chladící trámy (indukční jednotky), které kromě chlazení zajišťují distribuci větracího vzduchu ve větraných místnostech.
Chod zařízení je řízen systémem měření a regulace objektu.
Polyfunkční objekt Moulíkova

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white