Hokejové centrum Pouzar | b-Clima s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Řešení vzduchotechniky navazuje na celkovou koncepci zajištění chladu pro
ledovou plochu a minimalizuje nároky na ohřev vzduchu.
V prvé řadě všechny klimatizační jednotky pro ohřev vzduchu využívají kondenzační teplo od zdroje chladu s teplotním spádem vody 40/30°C. Množství kondenzačního tepla chladícího agregátu zajišťuje 90% spotřeby tepla na ohřev vzduchu.
Pro odvlhčení vzduchu u jednotky pro ledovou plochu je v zimním období využíván venkovní vzduch, který postačuje do venkovní teploty 0°C. Dále p ři vyšších teplotách venkovního vzduchu a při vyšším obsahu vlhkosti se používá kondenzační odvlhčení na chladiči vzduchu. Jako chladicí kapalina byla použita směs etylenglykolu s teplotním spádem -4/2°C. Pokud toto odvlhčení nedostačuje, na
dodržení výsledné teploty rosného bodu vzduchu v hale, je vzduch v klimatizační
jednotce veden přes sorpční odvlhčovací kolo.
Pro provoz větrání celkem osmi šaten a přiřazených sušáren výstroje je řešen
klimatizační jednotkou s proměnným vzduchovým výkonem. Podle obsazení šaten je
provoz větrání mezi minimálním stálým větráním a plným chodem. Regulátory
průtoku mezi minimem a plným výkonem jsou řízeny podle obsazení šaten a parametrů odvodního vzduchu z jednotlivých prostor. V hlavním přívodním potrubí je tlakovým čidlem řízen regulační motor obou ventilátorů přívodu i odvodu.
Hokejové centrum Pouzar

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white