ASTANA-palác tvořivosti mládeže | b-Clima | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
V prvním pololetí roku 2011 jsme zpracovali projekt pro provedení stavby pro Palác tvořivosti mládeže v Kazachstánu. Ve městě Astana se budoval komplex sportovních zařízení a naše společnost zpracovávala projekt na větrání ledové plochy zimního stadionu a větrání plaveckého stadionu.
Vzduchotechnické řešení plochy zimního stadionu bylo řešeno podobně jako u dříve zpracovávaných projektů ve spolupráci s dodavatelem řešení výroby a distribuce chladu pro zimní stadion. Zadávací klimatické údaje pro letní i zimní období byly oproti evropským zvyklostem mimořádné. Parametry venkovního vzduchu pro zadání byly tz = -40°C, hz = -35,2 kJ.kg-1, tL = 31°C, hL = 51,1 kJ.kg-1.
Pro prostory zimního stadionu byly navrženy dvě samostatné jednotky. Jednotka pro ledovou plochu s hlavním úkolem odvlhčení a zajištění teploty v prostoru nad ledovou plochou a jednotka pro zajištění mikroklimatických podmínek pro prostory diváků.
ASTANA-palác tvořivosti mládeže
Při zpracování projektu vzduchotechniky pro provedení stavby byly plně použity nástroje, které program CADKON – VZT umožňuje a pomáhá urychlit práci projektanta. Velmi široká knihovna bloků potrubních dílů a tvarovek, ale i objektů, jak v obecné podobě, tak podle výrobců a dodavatelů, zjednodušuje a hlavně urychluje potřebný čas při grafickém zpracování projektu. V konkrétním projektu bylo použito jednoduché přiřazení pozicových čísel k jednotlivým dílům a následný výpis těchto dílů do tabulky s technickými daty a rozměry. Projekt byl zpracován pro tuzemského dodavatele, který požadoval standardní rozsah doplnit i o rozpis dílů potrubí. V případě výpisu potrubních dílů, pak velkou pomocí byl automatický výpis dílů s plochou jednotlivých dílů potrubí. Práce na vzduchotechnické části navazovala na projekční řešení stavby a ostatních profesí prováděné v Kazachstánu tamními projektanty. Pro rychlé a efektivní zapracování změn bylo samozřejmé používání externích referencí, s jednoduchou koordinací všech profesí.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white