Polyfunkční komplex CPI City Center | Technika prostředí staveb - projekce a poradenství | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Dokumentace provedení stavby Polyfunkčního komplexu CPI City Center v Ústí nad Labem. CPI City Center Ústí nad Labem představuje víceúčelový komplex, jehož dominantní část tvoří výrazná administrativní budova s obchodním zázemím, na kterou navazuje samostatně stojící čtyřhvězdičkový kongresový hotel. V prvním nadzemním podlaží administrativní budovy jsou umístěny obchodní jednotky o celkové rozloze 2 900 m2. Projekt počítá s maximálně devatenácti jednotkami, které mají sloužit především jako zázemí pro kanceláře a hotel. Obchody a služby jsou přístupné z centrálního náměstí komplexu a z ulice. Součástí nabídky obchodů je také supermarket TESCO Express o rozloze 560 m2. Nájemci mohou využívat dalších synergických efektů z poskytovaných služeb v komplexu, jako je kvalitní stravování a catering, konferenční prostory nebo ubytování.
Polyfunkční komplex CPI City Center
Při zpracování projektu vzduchotechniky pro provedení stavby byly plně použity nástroje, které program CADKON Vzduchotechnika umožňuje a pomáhá urychlit práci projektanta. Velmi široká knihovna bloků potrubních dílů a tvarovek, ale i objektů, jak v obecné podobě, tak podle výrobců a dodavatelů, zjednodušuje a hlavně urychluje potřebný čas při grafickém zpracování projektu. V konkrétním projektu bylo použito jednoduché přiřazení pozicových čísel k jednotlivým dílům a následný výpis těchto dílů do tabulky s technickými daty a rozměry. Projekt byl zpracován pro tuzemského dodavatele, který požadoval standardní rozsah doplnit i o rozpis dílů potrubí. V případě výpisu potrubních dílů, pak velkou pomocí byl automatický výpis dílů s plochou jednotlivých dílů potrubí. Práce na vzduchotechnické části navazovala na projekční řešení stavby a ostatních profesí prováděné v Kazachstánu tamními projektanty. Pro rychlé a efektivní zapracování změn bylo samozřejmé používání externích referencí, s jednoduchou koordinací všech profesí.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white