CADKON Vzduchotechnika

Polyfunkční komplex CPI City Center | Technika prostředí staveb - projekce a poradenství | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Dokumentace provedení stavby Polyfunkčního komplexu CPI City Center v Ústí nad Labem. CPI City Center Ústí nad Labem představuje víceúčelový komplex, jehož dominantní část tvoří výrazná administrativní budova s obchodním zázemím, na kterou navazuje samostatně stojící čtyřhvězdičkový kongresový hotel. V prvním nadzemním podlaží administrativní budovy jsou umístěny obchodní jednotky o celkové rozloze 2 900 m2. Projekt počítá s maximálně devatenácti jednotkami, které mají sloužit především jako zázemí pro kanceláře a hotel. Obchody a služby jsou přístupné z centrálního náměstí komplexu a z ulice. Součástí nabídky obchodů je také supermarket TESCO Express o rozloze 560 m2. Nájemci mohou využívat dalších synergických efektů z poskytovaných služeb v komplexu, jako je kvalitní stravování a catering, konferenční prostory nebo ubytování.
Polyfunkční komplex CPI City Center
Při zpracování projektu vzduchotechniky pro provedení stavby byly plně použity nástroje, které program CADKON Vzduchotechnika umožňuje a pomáhá urychlit práci projektanta. Velmi široká knihovna bloků potrubních dílů a tvarovek, ale i objektů, jak v obecné podobě, tak podle výrobců a dodavatelů, zjednodušuje a hlavně urychluje potřebný čas při grafickém zpracování projektu. V konkrétním projektu bylo použito jednoduché přiřazení pozicových čísel k jednotlivým dílům a následný výpis těchto dílů do tabulky s technickými daty a rozměry. Projekt byl zpracován pro tuzemského dodavatele, který požadoval standardní rozsah doplnit i o rozpis dílů potrubí. V případě výpisu potrubních dílů, pak velkou pomocí byl automatický výpis dílů s plochou jednotlivých dílů potrubí. Práce na vzduchotechnické části navazovala na projekční řešení stavby a ostatních profesí prováděné v Kazachstánu tamními projektanty. Pro rychlé a efektivní zapracování změn bylo samozřejmé používání externích referencí, s jednoduchou koordinací všech profesí.
 
FLORENTINUM | PBA INTERNATIONAL PRAGUE | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Projekt Florentinum je největší administrativní budova v České republice, zasazená do stávající řadové zástavby v Praze 1, na pozemku bývalé Typografie (vydavatelství Rudého práva). Z toho vyplývá nejen abnormálně velký rozsah systémů vzduchotechniky (v suterénech se nachází 5 strojoven, celkový objemový průtok čerstvého vzduchu jen pro kancelářskou část je okolo 250.000 m3/hod), ale také geometrická složitost půdorysu, navazujícího na stávající historické budovy téměř po celém svém obvodu a s postupně ustupujícími fasádami nadzemních podlažích tak, aby budova novostavby nestínila svým sousedům.
FLORENTINUM
Při vypořádávání se s těmito podmínkami jsme opět využili software CADKON jako účinný nástroj pro zvládnutí nemalého objemu práce v čase, stanoveném investorem stavby.
Grafickými výstupy, zpracovávanými CADKONem, jsou strojovny VZT v suterénech, včetně řezů, půdorysy suterénů, kde byla řešena náročná prostorová koordinace s ostatními instalacemi, půdorysy nadzemních podlaží s rozvody VZT ke koncovým prvkům - indukčním jednotkám, řezy stoupajících potrubí v instalačních šachtách a v neposlední řadě schémata zařízení VZT.
 
Novostavba multifunkční budovy Diamant VN3 | Alpine-Energie Česko s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Použitý software : CADKON Vytápění a potrubí
Multifunkční budova Diamant byla dokončena ve čtvrtém kvartálu roku 2013 a je v současné době nejmodernější budovou na Václavském náměstí. Budova má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží, jež slouží jako technologické zázemí, sklady a obchodní plochy. V přízemí až 2. patře se nacházejí obchodní plochy, ve 3. až 5. patře jsou kancelářské prostory renomovaných firem. V 6. až 7. patře se pak nachází 24 luxusních apartmánů pro dlouhodobé i krátkodobé ubytování.
Vzduchotechnika
Vysoce účinné VZT jednotky s rekuperací tepla. Přívod upraveného vzduchu do obchodních jednotek a kanceláří vyústkami, FCU do zasedacích místností s proměnným průtokem.
Vytápění a chlazení
Zdrojem tepla jsou dva plynové kondenzační kotle. Centrálním zdrojem chladu jsou dvě vodou chlazené chladicí jednotky. Otopná soustava ÚT objektu je teplovodní, s nuceným oběhem topné vody. Apartmány v 6. a 7. patře – otopná tělesa. Kancelářské prostory a obchodní jednotka – FCU. Sklady v 2. PP jsou vytápěny teplovzdušně, prostřednictvím VZT. Rozvody chladu pro FCU a chladiče VZT. Systém předehřevu TV teplem z chlazení. Systém volného chlazení – freecooling.
Odvod tepla a kouře
Instalován systém samočinného odvětrávacího zařízení pro zajištění odvodu kouře a tepla při požáru.
 
Dostavba areálu Úvalských škol | PBA INTERNATIONAL PRAGUE s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Dostavba areálu Úvalských škol, jehož výstavba je plánována v obci Úvaly, nám.Arnošta z Pardubic 8, bude větrána přirozeným a částečně nuceným způsobem tam, kde přirozené větrání nevyhovuje pro dodržení požadovaných hygienických parametrů. Vytápění je navrženo podlahové kombinací s konvektory a ot.tělesy. Jedná se o přístavbu tělocvičny, jídelny jak pro žáky tak pro obyvatelé Úval, dále kuchyň a zázemí, třídy se sborovnou a vstupní haly se šatnami. Navržena je nově strojovna vzduchotechniky, kde jsou umístěny jednotlivé jednotky VZT s rekuperací, rozvod vzduchu je ze čtyřhranného potrubí a ostatní prostory z potrubí spiro. Na střeše budovy jsou umístěny VZT zařízení pro další podlaží.
Dostavba areálu Úvalských škol
 
Školské zařízení | VPÚ DECO PRAHA a.s. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Školské zařízení
 
Obchodní centrum Nisa Jih | TOP klima s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Obchodní centrum Nisa Jih
 
Agroturistický areal Honětice | Ing. Eduard Šober PROJEKCE-TZB | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Agroturistický areal Honětice
 
Restaurant Rustikal | Projekční kancelář Petr Madrý s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
RESTAURANT RUSTIKAL
 
Stavební úpravy MŠ Bratří Čapků | Vladimír Kouba-PROJEKCE TZB | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Projekt technických zařízení budov řeší pro první etapu rekonstrukce mateřské školky nové rozvody kanalizace, vodovodu, plynovodu, vytápění a vzduchotechniky. Tato část spolu s dalšími stavebními úpravami musela být realizovatelná v odstávce přes letní prázdniny roku 2009. V další etapě bude realizováno zateplení objektu a venkovní úpravy.
Objekt je z počátku 70. let realizovaný formou panelové technologie, typické pro sídlištní výstavbu té doby. Původně je řešeno vytápění a dodávka teplé vody z kotelny CZT. Požadavkem investora bylo zřízení lokálního zdroje vytápění a přípravy teplé vody a zrušení zchátralého topného kanálu, dále nové řešení nevyhovujícího kuchyňského provozu. V souladu s platnou legislativou jsou pro jednotlivá oddělení doplněna sociální zařízení pro osoby se sníženou pohyblivou schopností.
Stavební úpravy MŠ Bratří Čapků
 
ASTANA-palác tvořivosti mládeže | b-Clima | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
V prvním pololetí roku 2011 jsme zpracovali projekt pro provedení stavby pro Palác tvořivosti mládeže v Kazachstánu. Ve městě Astana se budoval komplex sportovních zařízení a naše společnost zpracovávala projekt na větrání ledové plochy zimního stadionu a větrání plaveckého stadionu.
Vzduchotechnické řešení plochy zimního stadionu bylo řešeno podobně jako u dříve zpracovávaných projektů ve spolupráci s dodavatelem řešení výroby a distribuce chladu pro zimní stadion. Zadávací klimatické údaje pro letní i zimní období byly oproti evropským zvyklostem mimořádné. Parametry venkovního vzduchu pro zadání byly tz = -40°C, hz = -35,2 kJ.kg-1, tL = 31°C, hL = 51,1 kJ.kg-1.
Pro prostory zimního stadionu byly navrženy dvě samostatné jednotky. Jednotka pro ledovou plochu s hlavním úkolem odvlhčení a zajištění teploty v prostoru nad ledovou plochou a jednotka pro zajištění mikroklimatických podmínek pro prostory diváků.
ASTANA-palác tvořivosti mládeže
Při zpracování projektu vzduchotechniky pro provedení stavby byly plně použity nástroje, které program CADKON – VZT umožňuje a pomáhá urychlit práci projektanta. Velmi široká knihovna bloků potrubních dílů a tvarovek, ale i objektů, jak v obecné podobě, tak podle výrobců a dodavatelů, zjednodušuje a hlavně urychluje potřebný čas při grafickém zpracování projektu. V konkrétním projektu bylo použito jednoduché přiřazení pozicových čísel k jednotlivým dílům a následný výpis těchto dílů do tabulky s technickými daty a rozměry. Projekt byl zpracován pro tuzemského dodavatele, který požadoval standardní rozsah doplnit i o rozpis dílů potrubí. V případě výpisu potrubních dílů, pak velkou pomocí byl automatický výpis dílů s plochou jednotlivých dílů potrubí. Práce na vzduchotechnické části navazovala na projekční řešení stavby a ostatních profesí prováděné v Kazachstánu tamními projektanty. Pro rychlé a efektivní zapracování změn bylo samozřejmé používání externích referencí, s jednoduchou koordinací všech profesí.
 

Strana 1 z 2

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white