Bytový dům Česká u Brna | TERMING s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vytápění a potrubí
Jedná se o prováděcí projekt vytápění novostavby bytového domu s 30 byty v “Lokalitě 32“ v České u Brna. Akce byla vyprojektována v průběhu 1.pololetí roku 2009. Nyní se dům nachází ve stádiu těsně před dokončením.
Zdrojem tepla jsou kondenzační plynové kotle osazené v přízemí každé z pěti sekcí domu. Systém vytápění je teplovodní otopnými tělesy. Každá bytová jednotka je vybavena měřičem tepla a termostatem řídícím zónový ventil na patě bytu. Zdroje tepla zajišťují rovněž i ohřev TV v nepřímoohřívaných zásobnících TV situovaných vedle kotlů.
Součástí projektu jsou výkresy půdorysů čtyř nadzemních podlaží a schémata vytápění pro 5 sekcí objektu.
Bytový dům Česká u Brna
Při návrhu bylo pro zpracování výkresové dokumentace využito SW: Autocad LT 2009 a nástavby Cadkon TZB T. Dále bylo využito pro výpočet tepelných ztrát, návrh otopné plochy a nadimenzování otopné soustavy SW firmy Protech a to programů Tepelné ztráty a DimosW. V průběhu celého projektu byla maximálně využita i spolupráce mezi programy Cadkon TZB Ta Protech a prováděn vzájemný export a import dat, jednak při výpočtu tepelných ztrát, tak i při osazení otopné plochy do výkresů.
Veškeré programy se mi velmi osvědčili, jednak při vlastním zpracování projektu, ale také při provádění klientských změn v jednotlivých bytech.

Ing. Jan Henzl

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white