Okresní soud Sokolov | KTS-CZ s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vytápění a potrubí
Dokumentace pro provedení stavby Okresního soudu Sokolov. Budova okresního soudu v Sokolově se nachází v centru města v částečně upravené podobě, kterou získala v 30. letech minulého století. Vzhledem k nedostatečným dispozičním, provozním, hygienickým a kapacitním podmínkám byly zahájeny práce na celkové rekonstrukci objektu obsahující i navýšení kancelářských prostor v podobě nástavby. Nově rekonstruovaný objekt bude čtyřpodlažní s jedním částečně podsklepeným patrem. Naše společnost se podílela na kompletní rekonstrukci zdravotních instalací, vytápění, chlazení a vzduchotechniky.
Okresní soud Sokolov
Program CADKON TZB skýtá nástroji, které dokážou velmi usnadnit běžnou práci projektanta. Od trasování potrubí (včetně např. kanalizačních tvarovek), vkládání jednotlivých bloků a symbolů až po detailní vykreslení zařízení TZB ve 2D. Kreslení řezů, detailu a schémat je při správném použití programu snadné a tím šetří čas. Velmi výhodné je propojení linky vytápění s výpočetním programem fy. PROTECH, která ulehčuje výpočet tepelných výkonů a vkládání otopných těles. Samozřejmostí je využívání externích referencí-základ správné kolektivní práce umožňující rychlou a efektivní koordinaci jednotlivých profesí. Těchto a spousta dalších nástrojů programů AutoCAD LT a CADKON TZB bylo při projektu „Rekonstrukce okresního soudu v Sokolově“ použito.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white