KONCERTNÍ SÁL PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE | ARCH TECH – Dipl. Ing. Karel Sehyl | Česká Republika
Použitý software : CADKON Stavební konstrukce
Nový koncertní sál Pražské konzervatoře. "Nový koncertní sál Pražské konzervatoře je po 125 letech dalším koncertním sálem stavěným v Praze. Od roku 2005 se k 200 letému výročí založení Pražské konzervatoře, které připadá na rok 2011, připravovala stavba koncertního sálu včetně projednání s orgány státní správy. V roce 2009 bylo započato s novostavbou koncertního sálu s vybudováním sálu divadelního ve stávající budově. Dvorní vestavba do terénu cca 5 m zapuštěného sálu z monolitického železobetonu navazuje na 1. PP a 1. NP stávající budovy. Nové technické, provozní a skladové prostory koncertního sálu a divadla vznikly ručním vykopáním zeminy pod podlahou přízemí a suterénu ve stávající budově. Tímto způsobem bylo získáno 500 m2 potřebné půdorysné plochy v 1. a 2. PP. Celková koncepce této sofistikované novostavby integruje stávající prostory Pražské konzervatoře do nového prostoru koncertního sálu. Budova Pražské konzervatoře se nachází v památkové rezervaci zapsané na seznamu UNESCO."
KONCERTNÍ SÁL PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
"Projektová dokumentace byla od studie až po realizační projekt zpracována pomocí produktu AutoCADu
a profesní nadstavby CADKON Stavební konstrukce. Toto programové vybavení je v projekční praxi běžným základem a velkým pomocníkem v urychlení tvorby projektové dokumentace. V praxi jsou hlavní výhody spatřovány v jednoduchosti a variabilitě použití napříč projekčním spektrem. Ať jsou to rekonstrukce, novostavby, rozpracované projekty nebo projekty vycházející z prostorového (3D) zpracování. Kromě kreslení stavebních konstrukcí dle ČSN, nabídky konkrétních výrobců a dalších nezbytných pomůcek pro kreslení, je velkým přínosem vytváření výkazů, tabulek a kusovníků na základě půdorysných výkresů. Ostatně tento projekt, který vyžadoval jak zpracování historického objektu, tak citlivé zasazení nového objektu koncertního sálu je toho důkazem."
Dipl. Ing. Karel Sehyl a kolektiv

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white