VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KLÁŠTERA | INS spol. s r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Stavební konstrukce
Revitalizace kláštera v Broumově na vzdělávací a kulturní centrum. "Projekt řeší revitalizaci hodnotného objektu národní kulturní památky s ohledem na jeho historickou hodnotu. Hlavním cílem projektu je programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera - vytvořit prostory pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost. Veškeré prostory jsou navrženy s ohledem na stávající dispozici, ve snaze o minimalizování bouracích prácí."
VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KLÁŠTERA
"Pro práci na tomto typu projektu se ukázalo jako nejvýhodnější využití programu CADKON Stavební konstrukce, který je nástavbou AutoCADu. Využitím CADKONu bylo docíleno zpracování projektové dokumentace v kratším čase s minimalizací možných chyb projektanta, než při použití samotného AutoCADu. K usnadnění tvorby projektové dokumentace, na které pracuje tým projektantů, přispívá snadné ovládání, jednoduché sdílení dat a souborů a možnost ovlivnění dalšího vývoje používaného programu. Pro takto náročnou stavbu nelze zvolit program pracující ve 3D, zde by se neosvědčil. Použitý CADKON je optimální volba pro vytvoření plnohodnotné projektové dokumentace ve 2D dle současných platných norem ČSN."

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white