CADKON Elektroinstalace

Rekonstrukce Malostranské Besedy | APRIS 3MP s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Rekonstrukce elektro rozvodů a zařízení historického objektu Malostranská Beseda v Praze.
Rekonstrukce Malostranské Besedy
 
Opravárenská hala, EPS, DDZ, DTR | MP Projekt s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Opravárenská hala, EPS, DDZ, DTR
 
Modernizace bytu v kolkovně | Pavel Tesař | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Modernizace bytu v kolkovně
 
Rekonstrukce objektu Thunovská Praha | APRIS 3MP s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Rekonstrukce objektu Thunovská Praha
 
Restaurant CAFÉ BOTANIC, rozšíření gastroprovozu | APRIS 3MP s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Restaurant CAFÉ BOTANIC, rozšíření gastroprovozu
 
BAUMAX České Budějovice | EI-PROJEKT | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Obchodní centrum BAUMAX je řešen jako samostatně stojící objekt sloužící pro prodej zboží pro kutily, zahrádkáře a domácnost.Objekt je tvořen jednopodlažní prodejní halou členěnou na jednotlivé úseky dle prodávaného sortimentu pomocí regálového systému. Část haly je využita jako zahradní centrum. Na vnitřní zahradní centrum navazuje volná prodejní plocha.
Propojení je zajištěno prosklenou stěnou a provozně automatickými dveřmi. Na vnitřní prodejní plochu
v zadní části navazují skladové plochy uvnitř haly a přilehlý studený prodejní a skladový prostor stavebnin.
DRIVE-IN s možností vjezdu automobilů. Část skladové plochy uvnitř haly slouží pro příjem zboží, vedle je pak přířezovna pro drobné úpravy zakoupených desek.Vedle hlavního vstupu do objektu je patrový vestavek. V 1.NP je kancelář s informačním pultem, kancelář vedoucího, trezorová místnost, WC pro zákazníky je přímo přístupné ze zádveří. Ve 2.NP jsou pak místnosti pro zaměstnance – šatny s umývárnami, denní místnost, návštěvní místnost, archiv a sklad. Před objektem jsou dostatečné parkovací plochy pro zákazníky.
BAUMAX České Budějovice
Pro zpracování rozvodů elektroinstalací vč. slaboproudých bylo využito programového vybavení AutoCAD LT s nadstavbou CADKON. Tento způsob projektování je výhodný zejména z důvodu vyhotovení výkazů výměr. umožňuje rychlou reakci výpisu materiálu na požadované změny v průběhu projektování a na případné změny v době realizace.
Není tím nikterak narušena komunikace s projektanty ostatních profesí ani z pohledu architekta v době zpracovávání projektu.
 
Veterinární stanice Kladno | Martin Fruhauf | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Veterinární stanice Kladno
 
Novostavba rodinného domu | APRIS 3MP | Česká Republika
Použitý software : CADKON Elektroinstalace
Novostavba rodinného domu
 

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white