Reklamní totem | Ing. Adolf Godík | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Dílenská dokumentace ocelové konstrukce pro reklamní totem výšky cca 28,5 m. Totem má tři patra reklamních banerů jako cílový stav. V současnosti je realizováno pouze jedno patro a příprava na patra další. Prostorové řešení dílenské dokumentace je nezbytností, zejména pokud je požadována jako povrchová úprava prvků žárové zinkování a tím pádem musí být konstrukce šroubovaná.
Reklamní totem
Práce s nepravoúhlými konstrukcemi má svá úskalí a neobejde se bez problémů. Větší problém to však znamená pro výrobu, protože na nepravé úhly neexistují žádné osvědčené pomůcky.
Ing. Adolf Godík

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white