Pavilon P v areálu brněnského výstaviště | OKF s.r.o. | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Projekt ocelové konstrukce a opláštění. Největší výstavní pavilon střední Evropy s zastavěnou plochou přes 20 000 m2 (nosná OK 2400 tun) v sobě slučuje moderní výstavní halu a nový vstup do veletržního areálu. Nosný ocelový skelet je tvořen vazníky výstavní haly s rámovými vestavky na obou jejich koncích. Západní fasáda tvořená zasklením na ocelové podkonstrukci představuje výkladní skříň kontrastující s strohým geometrickým tvarem opláštěným nejnovější generací sendvičových panelů. Výpočtový model použitý pro dimenzování konstrukce byl dále zpracován programem Advance Steel a použit nejen pro výstupy do realizační dokumentace OK, OP i ASŘ, ale následně i pro tvorbu výrobních výkresů nosné OK, na kterou byly úspěšně integrovány i podstatné části podkonstrukcí obvodového pláště.
Pavilon P v areálu brněnského výstaviště
Zpracování dokumentace v programu Advance Steel přispělo výrazně ke zkrácení doby jejího vyhotovení a tím v konečném důsledku také splnění krátkých termínů realizace tohoto objektu.
Vladimír Daněk, Michal Rudolf

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white