Rekonstrukce spalovny odpadu | Aciercon s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Projekt ocelové konstrukce kotelny pro rekonstrukci spalovny. Technologická OK má celkovou hmotnost 530 tun, obsahuje hlavní nosnou konstrukci pro kotle, ekonomizery a obslužné a komunikační pomocné OK.
Rekonstrukce spalovny odpadu
Advance Steel je vhodný pro takovéto složité konstrukce a byl ideálním řešením pro tuto rekonstrukci spalovny
Ing. Oldřich Balšínek

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white