Odsíření koksárenského plynu | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Ocelové konstrukce pod technologická zařízení, potrubní mosty apod. Projekt se skládá z provozních souborů odsíření koksárenského plynu, jednotky regenerace vypíracího roztoku, modifikované výroby síry a přípojných potrubí. Celková hmotnost ocelových konstrukcí činila 965 tun.
Odsíření koksárenského plynu
Pomocí Advance Steel jsme byly schopni modelovat společně ocelové prvky s technologickými zařízeními a mít kontrolu nad jejich kolizemi.
Ing. Roman Lisník, Tomáš Faltýnek

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white