Autosalon Pardubice-Ohrazenice | Ing. Petr Klíma | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Jedná se o 3D model prefabrikovaného skeletu Autosalonu o rozměrech 25x 22m se železobetonovými prefabrikovanými sloupy vetknutými do monolitických patek.
Stropní konstrukci tvoří předpjaté velkorozponové dutinové panely, které jsou uloženy na průvlaky tvaru obrácenného T. Dokumentace byla zpracována ve stupni pro získání stavebního povolení.
Autosalon Pardubice-Ohrazenice
Ing. Petr KlímaStatik

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás






ADSK Platinum_2015_color-on-white