Hala pro skladování finálního kompostu | Ing. Ladislav Fornůsek | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Dokumentace pro provedení stavby haly pro skladování kompostu. Hala se skládá z železobetonových základových pasů, podezdívek skládaných z betonových bloků a železobetonových stěnových panelů vložených do ocelových profilů.
Použitím Advance Concrete na výkresy výztuže jsem ušetřil 30% času oproti dřívějšímu manuálnímu kreslení výztuže v CADu.
Ing. Ladislav FornůsekStatik

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white