Polygon Brno - centrum bezpečné jízdy | Balance, s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
3D model nosné konstrukce tvořené železobetonovými sloupy a stěnami, keramickými zděnými stěnami, monolitickými železobetonovými stropními deskami a schodištěm a ocelovou konstrukcí přístřešku. Dokumentace pro stavební povolení.
Ing. Jan Klodner

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white