Obchodní centrum Nová Karolina | JAPE- projekt spol. s r.o. | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Obchodní a zábavní centrum zaujímá plochu 170 x 170 metrů a je tvořeno ze čtrnácti navzájem propojených “kostek” různých velikostí, které jsou v úrovni 22 metrů překlenuty skleněnou střechou. Ta dosahuje úctyhodné velikosti jednoho hektaru a některé z objektů jí prostupují, jiné končí pod ní a dávají vyniknout zeleným střešním terasám.
Projekt je svou velikostí jedním z největších obchodních center v Evropě a zároveň doposud největším projektem zpracovaným v programu Advance concrete v České republice. Při vytváření 3D modelu byla využita funkcionalita AC MultiUser. Na modelu pracovalo současně až 5 projektantů s cílem co nejvíce urychlit jeho vytvoření. Z modelu byly poté jednotlivými projektanty generovány potřebné výkresy.
jelikož společnost JAPe byla prvním uživatelem v  Čr, který využil režim MUlTIUSer v  praxi, tak jeho nasazení se neobešlo bez problémů. Projekt je svým rozsahem na hranici zpracovatelnosti, stávající počítače musely být nahrazeny nejnovějšími s min 8gB paměti ram a použity 64bit operační systémy. Na základě zkušeností z tohoto projektu byla také přepracována technologie mulTliuSer do nynější podoby založené na SQl serveru.
Ing. Jan Perlastatik, jednatel

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white