Obchodní centrum Černý pelikán | STATIKA - jihočeská stavebně konstrukčni kancelář s.r.o | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Novostavba obchodního centra ve středu Českých Budějovic. Naše kancelář připravila konstrukční část projektu novostavby obchodního centra. Navržené obchodní centrum se nachází v centru Českých Budějovic. Ohraničuje jej Lannova třída, ulice Štítného a Rudolfovská. Hlavní část objektu je ve vnitřním bloku, v uvedených ulicích dochází k demolici několika stávajících objektů a výstavbě nových do takto vzniklých proluk
Obchodní centrum Černý pelikán
Velkou výhodou Advance Concrete a hlavním důvodem, proč jsme přistoupili k jeho použití na tomto projektu je, že po namodelování objektu se automaticky vykreslí všechny prvky, jako jsou např. sloupy, stěny, průvlaky …
Ing. Luděk Němecstatik, jednatel

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white