Advance Design

Dřevostavba rodinného domu, Mělník | Ing. Lukáš Krbec | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Projekt řeší návrh horní stavby a založení dřevěné konstrukce rodinného domu. Objekt se skládá z obytné části a garáže. Kromě základních dimenzí dřevěných prvků krovu, stropních trámů, nosných sloupků a základového roštu bylo potřeba posoudit taky požární odolnost dřevěné konstrukce podle Eurokódu.
Ve své praxi využívám tvorbu komplexního výpočtového modelu dřevostavby a to včetně modelování deskových konstrukcí. Pro toto řešení je optimální využití nastavení podlaží ve stromové struktuře třídění zakázky. Nastavení podlažnosti výrazně urychluje práci při vytváření stěn. Obecně třídění modelu projektu do struktury vrstev je výrazným pomocníkem při práci s projektem a zobrazováním jednotlivých dat pro vytvoření statického výpočtu jako dokumentu. Dalším silným pomocníkem je velká otevřenost programu, kde lze nastavit uživatelské rozhraní řešené na míru uživatele.
Ing. Lukáš KrbecSamostatný statik
 
Dřevostavba rekreační chaty, Písek | Ing. Lukáš Krbec | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu je návrh dřevěné konstrukce rekreační chaty, která sestává z uzavřené obytné části a venkovní terasy. Stavba je založena na zemních vrutech.
Rekreacni_chata_Pisek
Hlavním cílem řešeného statického výpočtu bylo definování reakcí do základových vrutů. Jak je zvykem v mé projekční praxi, opět jsem vycházel z kompletního 3D modelu stavby tak, aby byly získané výsledky co nejvěrnější a tím došly k optimálnímu návrhu zemních vrutů. Vlastní modelování proběhlo na podkladu DXF modelu zpracovaného architektem stavby a importovaného do prostředí ADVANCE DESIGN. Toto výrazným způsobem urychlí práci při přípravě výpočtového modelu. Po zpracování výpočtu a kontrole výsledků byl sestaven výstup pro dodavatele zemních vrutů, zejména pak předběžný plán pilot s popisem souřadnic a čísel jednotlivých uzlů s osazenou podporou, k tomu jsem výhodně využil otevřené nastavení zobrazení, kde se dá přehledně definovat soubor informací k jednotlivým entitám, které mají být zobrazeny. Dalším výrazným pomocníkem byl generátor výsledků s uspořádáním do tabulek. Rychlým a efektivním způsobem tak byly vybrány jednotlivé extrémy a obalové křivky požadovaných výsledků – reakcí.
Ing. Lukáš KrbecSamostatný statik
 
BYTOVÝ DŮM POD DĚVÍNEM | STATIKON SOLUTIONS S.R.O. | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu byl návrh a posouzeni nosných konstrukci novostavby bytového domu "Pod Děvínem" v Praze 5. Objekt je navržen jako železobetonový monolit ve stěnovém systému a sestává ze 3 nadzemních a 2 podzemních podlaží. Půdorys je nepravidelného tvaru o největších půdorysných 20,3m x 25,8m v nadzemní časti. Zastřešen je plochou zelenou střechou.
Hlavni nosná konstrukce objektu je navržena jako příčný železobetonový monoliticky stěnový systém s železobetonovými stropními deskami. Ztuženi v podélném směru je zajištěno jednak železobetonovým jádrem a dále podélnou železobetonovou monolitickou stěnou. Spodní stavba je navržena jako tzv. "bílá vana".
BD pod Devinem
 
Potrubní most v průmyslovém areálu | Statikon Solutions s.r o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu byl návrh a posouzení nosných konstrukcí pro horkovodní potrubí v rámci prodloužení potrubního mostu nad nové kolejiště. Nosná konstrukce mostu je navržena ze svařovaných ocelových profilů, které tvoří rámové podpory pro mostovku nesoucí horkovodní potrubí. Sloupy rámů a vodorovné příčle jsou navrženy profilu 2xU220. Celková výška nosné konstrukce je cca 8,5m, délka jednotlivých polí mostu je 15m – 19m. Založení nosné konstrukce je navrženo plošné, pomocí železobetonových patek rozměru 1,2x0,9m.
Potrubní most v průmyslovém areálu
 
Rodinný Dům Nová Dubnica | Statikon Solutions s.r o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Jedná se o projekt nadstandardního patrového rodinného domu, s částečným podsklepením, který má půdorys přibližně obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 37 m x 12 m. Dům je navržen v kombinovaném stěnovém konstrukčním systému, stěny a stropy objektu jsou železobetonové monolitické. Objekt je založen na mikropilotách.
Rodinný Dům Nová Dubnica
Zpracování výkresů výztuže probíhá pomocí další aplikace softwarové řady GRAITEC Advance – Advance Concrete.
 
Muzeum Confluences v Lyonu
Použitý software : Advance Design
Statický návrh železobetonových nosných konstrukcí. Lyon Confluences je v současnosti jedním z největších projektů územního rozvoje městského centra v Evropě. Staveniště o celkové rozloze 150 ha na ploše bývalé průmyslové zóny v soutoku řek Rhone a Saône bude zastavěné obytnými a kancelářskými budovami, ale i objekty sloužícími k rekreaci a k pořádání různých kulturních akcí. Architektonickou dominantou celého území bude objekt Muzea Confluences, navržený v duchu dekonstruktivismu vídeňskou architektonickou kanceláři Coop Nimmelb(l)au. Návrh nosné železobetonové konstrukce muzea byl svěřen projekční kanceláři POLYBATIC Design, která si pro tento ambiciózní a náročný projekt zvolila program Advance Design. Hlavní nosná konstrukce je tvořena 14 mohutnými sloupy proměnného profilu dlouhými 15-20 metrů, a 3 ztužujícími pilíři, které nesou ocelovou konstrukci střechy objektu. Vzhledem k rozsahu tohoto projektu se na něm podílelo několik dalších projekčních kanceláří, vybavených softwarovým řešením firmy GRAITEC, bezproblémová výměna dat pomohla zachovat homogenitu projektu po celou dobu návrhu.
Vizualizace - hlavní
„Řešení firmy GRAITEC obsahují výkonné nástroje, které nám umožňují ušetřit čas, být více konkurenceschopnými a věnovat naši energii konceptu a optimalizaci projektů.“
M. Gérard DELLA DORAGenerální ředitel POLYBATIC
 

Strana 2 z 2

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white